Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke werkloosheid: uw werknemers lopen mogelijk risico op een fiscale regularisatie!

Door de coronacrisis heeft u misschien werknemers in tijdelijke werkloosheid moeten plaatsen. Dat heeft niet enkel een daling van hun loon als gevolg, maar kan voor sommigen ook onaangename fiscale gevolgen hebben. Uw medewerkers kunnen zelf online berekenen of zij eventueel belastingen zullen moeten bijbetalen en hoeveel.

1 juni 2022

Op de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid is momenteel slechts 15% bedrijfsvoorheffing verschuldigd, in plaats van 26,75%. Dat verlaagd tarief zou normaal al eindigen op 31 maart 2022, maar een recent koninklijk besluit verlengde de maatregel voor april, mei en juni 2022.

De reden? Door de oorlog in Oekraïne – en de economische sancties die daaruit voortvloeien – bevinden veel werknemers zich opnieuw in tijdelijke werkloosheid, sommigen voor lange periodes. Het was dan ook belangrijk voor de regering om de koopkracht van deze werknemers te ondersteunen, vooral voor degenen met de laagste salarissen.

Waarom riskeren werknemers te moeten bijbetalen?

In de periode van 1 mei 2020 tot 30 juni 2022 is er slechts 15% bedrijfsvoorheffing (zonder vermindering) verschuldigd op de wettelijke uitkeringen van tijdelijk werklozen. Er wordt dus minder voorschot op de belasting betaald dan gewoonlijk. Maar aan de belastingsregels zelf, die het uiteindelijke belastingtarief bepalen, veranderde er niets.

De werkloosheidsuitkeringen worden dus finaal nog steeds aan het gewone tarief belast. Bepaalde werknemers, die te weinig voorschot betaalden, zullen daardoor minder belastingen terugkrijgen of zelfs belastingen moeten bijbetalen, zelfs als hun belastbaar inkomen in 2021 is gedaald.

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot dat met de definitieve belasting wordt verrekend. De op de werkloosheidsvergoedingen ingehouden voorheffing stemt dus niet noodzakelijk overeen met de uiteindelijke belasting op die uitkeringen, tegen het gewone progressieve tarief.

Welke werknemers riskeren een regularisatie?

Hebben uw werknemers in 2021 onder meer wettelijke en extralegale werkloosheidsuitkeringen ontvangen? Dan kunnen ze vanaf begin juni via de berekeningstool Tax-Calc een gepersonaliseerde simulatie maken van hun belastingtoestand voor de inkomsten van het jaar 2021 (aanslagjaar 2022).

Hieruit zal ook blijken met welk belastingsupplement zij eventueel rekening moeten houden naar aanleiding van hun inkomsten in 2021.

Hoe een supplement vermijden in de toekomst?

Werknemers die een supplement willen vermijden op hun inkomsten van 2022, kunnen tot het einde van dit jaar vragen aan hun werkgever om extra bedrijfsvoorheffing in te houden, of om voorafbetalingen te doen. Voor de inkomsten van 2021 is dit niet meer mogelijk.

Wat met de belastingvermindering?

De wettelijke of extralegale uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid komen in aanmerking voor de toepassing van een belastingvermindering. Die vermindering is beperkt tot maximaal 1.828,41 euro per jaar en wordt verlaagd naargelang er meer andere inkomsten (beroepsinkomsten, onroerende inkomsten) tijdens het kalenderjaar werden ontvangen.

Als de wettelijke en eventueel extralegale uitkeringen die de werknemer heeft ontvangen, slechts een klein deel van zijn totale belastbare inkomsten uitmaken, zal de belastingvermindering heel beperkt zijn. De vermindering kan zelfs nul euro bedragen wanneer de uitkeringstrekker een belastbaar inkomen heeft van meer dan 29.600 euro per jaar.

Meer weten?

Meer info over de fiscale behandeling van werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen vindt u in de FAQ's van de FOD Financiën.

Bronnen

Fiscaal nieuws
Tijdelijke werkloosheid
Bedrijfsvoorheffing