Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tax-on-web is beschikbaar: indieningstermijnen van de aangiften in de personenbelasting

Zoals gewoonlijk heeft de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, op 28 april een persconferentie gegeven over de aangifte in de personenbelasting 2022.

16 mei 2022

Wat zijn de tendensen?

 • Dit jaar ligt de klemtoon nog steeds op elektronische aangiften.
 • Er werden meer voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) opgemaakt dan vorig jaar. Meer dan de helft van de belastingplichtigen (3,8 miljoen) zal dit jaar een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen.
 • Er wordt opnieuw hulp bij het invullen aangeboden op kantoor. Belastingplichtigen die hulp nodig hebben, moeten hiervoor een afspraak maken.
 • Er wordt ook telefonische bijstand verstrekt. Belastingplichtigen die hulp nodig hebben, kunnen de FOD Financiën telefonisch contacteren. De FOD Financiën belt proactief belastingplichtigen op die in 2021 hulp hebben gevraagd bij het invullen van de aangifte.
 • De FOD Financiën wil ook jonge belastingplichtigen helpen die dit jaar voor het eerst hun belastingaangifte invullen, via de website www.mijneersteaangifte.be (nog niet actief bij het schrijven van dit artikel). 
 • Er werden nieuwe codes toegevoegd aan de aangifte die verband houden met de nieuwe fiscale maatregelen. Zie ons artikel van 13 april 2022 voor de wijzigingen met betrekking tot het loon.

In de praktijk

Tax-on-Web is nu beschikbaar voor de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2022. De belastingplichtigen werden hiervan verwittigd met een bericht in hun e-box.

Wanneer valt je papieren aangifte in de bus?

De aangiften op papier zullen in de loop van de maand mei verzonden worden. 

Als je ze nog niet ontvangen hebt, heeft het dus geen zin om de FOD Financiën vóór begin juni te contacteren.

Wanneer moet je je aangifte indienen?

De aangiften in de personenbelasting moeten ingediend worden door:

 • particulieren:
  • op papier: 30 juni 2022
  • elektronisch: 15 juli 2022
 • mandatarissen (boekhouders,…): 30 september 2022

Dit jaar kan wie de aangifte vóór 31 augustus 2022 via een mandataris indient, rekenen op een voordeel:

 • Ze zullen hun terugbetaling vroeger krijgen
 • Of pas later moeten betalen.

Onder “aangifte” verstaan we ook de vereenvoudigde aangiften.

Belastingplichtigen die hun verplichtingen niet nageleefd hebben tegen de vooropgestelde data riskeren een boete, een belastingverhoging of een aanslag van ambtswege.

Meer weten?

Voor verdere informatie hierover raden we je aan om de website van de FOD Financiën te raadplegen.

Bron :