Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Studentenarbeid in het eerste kwartaal heeft minder of zelfs geen impact op contingent van 475 uur

Om de gevolgen van de omicronvariant op te vangen, heeft de regering een wetsontwerp ingediend om studentenarbeid aantrekkelijker te maken. Met de prestaties die studenten in de maanden januari, februari en maart 2022 leveren, wordt geen rekening gehouden voor het contingent van 475 uur.

25 januari 2022

Tijdens die 475 uur zijn er verminderde RSZ-bijdragen van toepassing op het loon van de student.

In de andere sectoren zou er voor dat contingent geen rekening gehouden worden met maximaal 45 uur studentenarbeid tijdens de eerste drie maanden van 2022.

Wanneer zijn de verminderde RSZ-bijdragen van toepassing?

Als studenten aan de voorwaarden voor studentenarbeid voldoen, dan hebben zowel zij als hun werkgever gedurende 475 uur per jaar recht op verminderde RSZ-bijdragen. Deze verminderde bijdragen worden ook wel solidariteitsbijdragen genoemd.

Als een student tijdens die 475 uur voor u werkt, betaalt u als werkgever 5,42% patronale bijdragen op hun loon. De student zelf betaalt 2,71% RSZ-bijdragen op dat loon. Dat maakt de tewerkstelling van studenten zowel voor henzelf als voor u als werkgever financieel interessant.

Wil u meer info over de voorwaarden voor studentenarbeid en de RSZ-bijdragen? Ga dan naar het dossier op Lex4You: Lex4You > Dossiers > Contracten -Clausules > Studenten.

Wat met het contingent van 475 uur in het eerste kwartaal van 2022?

In de zorg en het onderwijs

Het parlement zal een wet goedkeuren om het contingent van 475 uur waarmee studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken tussen 1 januari en 31 maart 2022 te neutraliseren. En dat voor prestaties in de zorg en het onderwijs. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken. Studenten zullen in 2022 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

Een voorbeeld

Een student werkt als student in de zorg in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou de student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80).

Door de neutralisering kan de student nog altijd 475 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

In de andere sectoren

In andere sectoren zou er gen rekening gehouden worden met maximaal 45 uur prestaties als student in de eerste 3 maanden van 2022. Dat betekent dat er maximaal 45 uur tijdens die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken. Studenten die in andere sectoren werken zullen dus in 2022 tot 520 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.

Een voorbeeld

Een student werkt als student in de horeca in februari 2022. Hij werkt 80 uur met solidariteitsbijdragen. Normaal zou de student dan nog 395 uur met solidariteitsbijdragen hebben (475-80).

Door de gedeeltelijke neutralisering van 45 uur kan de student na die prestaties in februari nog 440 uur als student werken met solidariteitsbijdragen.

En wat met de kinderbijslag?

De regelgeving over de kinderbijslag is geregionaliseerd. Het federale parlement kan dan ook geen regeling goedkeuren om de regels over de kinderbijlslag aan te passen.

De student zal dus zelf moeten nagaan of hij of zij door meer te werken nog steeds het recht op de kinderbijslag behoudt. U vindt meer informatie over de verschillende regels over de kinderbijlslag op deze en de volgende pagina’s op Lex4You.

De gewesten onderzoeken wel of zij de regelgeving kunnen aanpassen. Als de gewesten hun regelgeving over de kinderbijslag aanpassen aan deze nieuwe wet, dan brengen wij u daarvan natuurlijk op de hoogte. In de Duitstalige gemeenschap is een wijziging niet nodig. Daar hangt het recht op kinderbijslag niet af van het aantal uren dat de student presteert.

Blijft de student fiscaal ten laste van zijn ouders?

Via het wetsontwerp zullen ook de fiscale bedragen voor 2022 aangepast worden. Zo wordt vermeden dat de studenten door de bijkomende inkomsten niet meer ten laste van hun ouders zijn.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u vragen over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor studenten? Neem dan even contact op met uw Legal advisor via myHR@securex.be.  

Bron