Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Herwaardering op 1 juli 2023

De Nationale Arbeidsraad heeft dit jaar de bedragen voor het SWT pas in juli geherwaardeerd, terwijl dit anders in januari gebeurt. Dit is gebeurd via cao nr. 17/42 van 30 mei 2023. Er werd een herwaardering van 1,0078 voorzien.

28 juni 2023

Herwaardering van de bedrijfstoeslag voor de reeds lopende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Op 1 juli 2023 wordt de bedrijfstoeslag geherwaardeerd. De Nationale Arbeidsraad heeft een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 voorzien. Dat betekent dat de bedrijfstoeslag met 0,78% stijgt.

Deze herwaardering van 0,78% moet enkel toegepast worden op de SWT’s berekend op de lonen van vóór 1 januari 2022.

De SWT’s berekend op de lonen van na 1 januari 2022, moeten als volgt verhoogd worden:

  • + 0,585 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het eerste trimester van 2022
  • + 0,39 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het tweede trimester van 2022
  • + 0,195 % indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het derde trimester van 2022
  • Geen herwaardering indien de bedrijfstoeslag wordt berekend op grond van het loon van het vierde trimester van 2022

Deze herwaardering is dus niet van toepassing op de nieuwe SWT’s.

Berekening van de bedrijfstoeslagen voor de stelsels die beginnen vanaf 1 juli 2023

Om de bedrijfstoeslagen te berekenen voor een nieuw SWT moet je met bepaalde parameters rekening houden.

Werkloosheidsuitkeringen

Het geplafonneerd loon voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen bedraagt 2.711,53 euro per maand en 104,29 euro per dag (ongewijzigd). Wat een werkloosheidsuitkering geeft van maximum:

  • 1.626,82 euro per maand
  • 62,57 euro per dag

Bedrijfstoeslag

Het plafond van de brutobezoldiging waarmee je rekening moet houden voor het bepalen van het netto referteloon en voor het berekenen van de bedrijfstoeslag werd op 4.851,02 euro gebracht. Deze bepaling is enkel van toepassing als er in je sector of in je onderneming geen andere regels over dit loon toegepast worden.

Drempels voor de toepassing van de persoonlijke bijdragen

De drempels waaronder het inkomen van een werknemer niet mag gaan voor de toepassing van de persoonlijke bijdragen op een voltijds SWT (6,5% en 4,5%) worden ook geïndexeerd:

  • Zonder gezinslast: 1.743,86 euro
  • Met gezinslast: 2.100,51 euro

Deze bedragen worden gehalveerd voor halftijdse brugpensioenen.

Bron

Sociale en fiscale documenten
SWT