Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RSZ-korting in gesloten sectoren

Bedrijven uit de evenementensector moesten eind 2021 verplicht de deuren sluiten. Dat was ook voor andere bedrijven, zoals dancings, discotheken of binnenspeeltuinen het geval.

4 februari 2022

Update 25/02/2022: deze maatregel werd officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer info over hoe u de aanvraag moet indienen vindt u in dit artikel.

Update 21/02/2022: de Europese commissie heeft deze maatregel net goedgekeurd. Aanvragen voor de korting voor het eerste kwartaal van 2022, zouden daarom tot 4 maart 2022 kunnen worden ingediend.

Om hen te ondersteunen, zal het parlement binnenkort een RSZ-korting voor de gesloten sectoren goedkeuren. Daarnaast zal een KB de korting ook naar andere sectoren uitbreiden.

Volg onderstaand stappenplan, om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet en om te weten hoe u de aanvraag kunt doen:

 1. Ga na of u een hoofdactiviteit heeft in een gesloten sector
 2. Ga na of u aan twee bijkomende voorwaarden zal voldoen
 3. Doe de aanvraag op de website van de RSZ

Stap 1. Heeft u een hoofdactiviteit in een gesloten sector?

Enkel werkgevers uit de privésector met een hoofdactiviteit in een sector die eind 2021 gesloten was, hebben recht op deze RSZ-korting.

Categorie 1

Het gaat vooreerst om werkgevers met werkgeverscategorie 562 of 662 die onder PC 304 vallen. In dat geval heeft u recht op de  korting als u ook aan alle voorwaarden onder stap 2 voldoet.

Categorie 2 

Vormt één van de volgende NACE-codes de hoofdactiviteit van uw bedrijf? Ook dan komt u in aanmerking voor de vermindering, als u aan alle voorwaarden onder stap 2 voldoet.

 • De beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011)
 • De beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012)
 • De promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021)
 • Het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022)
 • De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023)
 • Ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029)
 • De beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031)
 • Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032)
 • De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041)
 • De exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041)
 • Het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042)
 • Het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042)
 • De organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300)
 • De organisatie van sportevenementen. Hier wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit bestaat uit de organisatie van sportevenementen
 • De dancings en discotheken (NACE-code 56302)
 • Snooker- en biljartzaken (NACE-code 93291)

Categorie 3

Valt uw bedrijf niet onder PC 304 of één van de NACE-codes, maar kunt u aantonen dat uw bedrijf hoofdzakelijk in de evenementensector actief is? Ook dan kunt u recht hebben op de RSZ-korting.

Dan moet u ook nog voldoen aan de voorwaarden uit stap 2.

De RSZ definieert een evenement als volgt:

Een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en voor een publiek bestemd is.  Het evenement kan openbaar of privé zijn.  Het kan groot of klein in omvang zijn en het kan recurrent of punctueel plaatsvinden.  Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd.

De hoofdactiviteit van uw bedrijf is de hoofdactiviteit op het vlak van tewerkstelling.

U heeft ook recht op de RSZ-korting als u aantoont dat uw hoofdactiviteit het uitbaten van een dancing/discotheek of een snooker- en biljartzaak is en u niet onder de NACE-code die hierboven bij categorie 2 wordt vermeld. Ook dan moet u nog voldoen aan de voorwaarden uit stap 2.

Categorie 4

Als u kunt aantonen dat één van de volgende activiteiten de hoofdactiviteit van uw onderneming is, heeft u ook recht op de RSZ-korting:

-       subtropische zwembaden 

-       trampolineparken

-       bowlingzalen

-       snooker- en biljartzalen

-       dartszalen

-       inrichtingen voor paintballgames en lasergames

-       Binnenspeeltuinen

-       escape rooms

Bovendien moet deze hoofdactiviteit voornamelijk binnen plaatsvinden.

De hoofdactiviteit is de hoofdactiviteit op het vlak van tewerkstelling.

Daarnaast moet u nog voldoen aan de voorwaarden uit stap 2.

Stap 2. Voldoet u aan deze 2 voorwaarden?

Als uw bedrijf hoofdzakelijk in een gesloten sector actief is, moet u ook nog aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

 • De premie moet gebruikt worden om de tewerkstelling te waarborgen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

► Concreet wordt de premie begrensd tot 80 % van de aan de RSZ aangegeven brutolonen voor de betrokken kwartalen, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen voor deze periode.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de brutolonen en de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die in deze periode worden ontslagen, met uitzondering van de werknemers die om dringende redenen worden ontslagen.

►Voor deze voorwaarde zal de RSZ a posteriori, op basis van de DmfA van het eerste en tweede kwartaal 2022, controles uitvoeren

 • U mag van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022 geen:► Dividenden uitkeren aan uw aandeelhouders► Bonussen uitkeren aan de leden van de Raad van Bestuur of aan de directie van de onderneming (het leidinggevend personeel)► Eigen aandelen inkopen

Of u deze voorwaarden heeft nageleefd, zal de RSZ pas na 30 juni 2022 kunnen nagaan. De RSZ zal dus ook achteraf controleren of de werkgevers die een aanvraag indienden, aan alle voorwaarden voldeden. Als dat niet het geval is, zult u de ontvangen RSZ-korting moeten terugbetalen.

Stap 3. Voldoet u aan alle voorwaarden? Doe de aanvraag bij de RSZ!

Als u aan de voorwaarden uit stappen 1 en 2 voldoet, heeft u recht op een RSZ-korting. U kunt daarvoor tot 15 mei 2022 een aanvraag indienen.

Hoe het bedrag van de korting berekend wordt voor aanvragen die tot 4 maart worden ingediend, leest u hier. Hoe het bedrag berekend wordt voor de aanvragen die tussen 5 maart en 15 mei worden ingediend, vindt u hier. Het bedrag waarop u recht heeft, is dus hetzelfde als u tot 4 maart of erna de aanvraag indient. Het wordt enkel op een andere manier berekend.

U zal de aanvraag vanaf 21 februari op de website van de RSZ kunnen indienen.

Aanvraag voor werkgevers uit PC 304 of met een NACE-code vermeld in categorie 2

Behoort de hoofdactiviteit van uw onderneming tot één van deze sectoren? Dan zult u een vereenvoudigd formulier kunnen invullen op de website van de RSZ. Er zal u enkel gevraagd worden of u aan de voorwaarden uit stap 2 voldoet. Is dat het geval, dan ontvangt u de korting.

De RSZ kan achteraf nog controleren of u effectief aan de voorwaarden uit stap 2 voldaan heeft.

Aanvraag voor werkgevers zonder NACE-code vermeld in categorie 2 of uit een ander PC dan PC304

Is uw bedrijf hoofdzakelijk actief in een sector die in dit artikel vermeld wordt, maar wordt er geen specifieke NACE-code vermeld? Dan moet u aantonen dat u wel degelijk hoofdzakelijk actief bent in een sector die eind 2021 gesloten werd.

Daarom moet u een uitgebreider formulier invullen op de website van de RSZ. U moet ten eerste aangeven dat u aan de voorwaarden uit stap 2 voldoet. Daarnaast moet u ook aantonen dat u wel degelijk een activiteit uit een gesloten sector als hoofdactiviteit heeft. Dat bewijst u op basis van uw omzet. Voor die gegevens kunt u bij uw boekhouder terecht.

De RSZ zal dan eerst controleren of het wel degelijk om uw hoofdactiviteit gaat. Is dat het geval, dan ontvangt u de korting.

Ook dan kan de RSZ achteraf nog controleren of u effectief aan de voorwaarden uit stap 2 voldaan heeft.

Ter herinnering : werkgevers die in het eerste kwartaal 2022 actief zijn worden aangemoedigd om hun aanvraag reeds tegen 4 maart 2022 in te dienen om van de voorlopige premie te kunnen genieten voor het eerste kwartaal van 2022.

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over deze korting, contacteer dan uw Legal Advisor via myHR@securex.be.