Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Regeerakkoord: de wagen van de toekomst wordt elektrisch

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het bedrijfswagenpark. De ambitie van het regeerakkoord is duidelijk: evolueren naar een milieuvriendelijkere mobiliteit.

26 mei 2021

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft beslist om onze mobiliteit groener te maken. Reeds in april formuleerde hij een voorstel om de fiscale voordelen progressief te schrappen voor nieuwe bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zouden zijn. In de nacht van 17 op 18 mei kwam het kernkabinet bij elkaar om een akkoord te bereiken over de vergroening van het bedrijfswagenpark. De ambitie van het regeerakkoord is duidelijk: evolueren naar een milieuvriendelijkere mobiliteit. Om dit te bereiken wordt volop ingezet op elektrische wagens.

Begin dit jaar was slechts 2,3% van het wagenpark van ondernemingen elektrisch. Daarom is het nodig om een versnelling hoger te schakelen wat de vergroening van het Belgische wagenpark betreft en om elektrische wagens “aantrekkelijker” te maken dan andere wagens. Hiervoor worden drie hefbomen in stelling gebracht: 

 • Een volledige fiscale aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens
 • Fiscale incentives voor de installatie van laadstations, thuis en op het werk 
 • Een vereenvoudigd, soepeler en uitgebreider mobiliteitsbudget 

Volledige fiscale aftrekbaarheid van elektrische bedrijfswagens

Schrapping van het fiscale voordeel voor benzine- of dieselwagens

De eerste hefboom beoogt het progressief schrappen van fiscale voordelen voor nieuwe bedrijfswagens die niet koolstofneutraal zijn, zodat ze vanaf januari 2026 uit het wagenpark verdwijnen.

Vanaf aanslagjaar 2026 zal de fiscale aftrekbaarheid voor benzine- of dieselwagens, aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, progressief dalen, om tot nul herleid te worden in 2028

Concreet zal de aftrekbaarheid beperkt worden tot:

 • 75% in 2025
 • 50% in 2026
 • 25% in 2027
 • 0% in 2028

Voor wagens aangeschaft voor 1 juli 2023 zal het huidige stelsel van fiscale aftrekbaarheid van toepassing blijven.

Enige uitzondering: elektrische wagens

Elektrische bedrijfswagens zullen 100% fiscaal aftrekbaar zijn tot 2026. Vanaf 2026 zal ook de fiscale aftrekbaarheid van elektrische wagens stilaan gelijkgeschakeld worden met het niveau dat vandaag geldt voor benzine- of dieselwagens. Wagens aangeschaft in:

 • 2026 zullen 100% aftrekbaar zijn
 • 95% in 2027
 • 90% in 2028
 • 82.5% in 2029
 • 75% in 2030
 • 67.5% in 2031

Wat met hybrides?

De fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten voor nieuwe herlaadbare hybride wagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal 50% bedragen. In dit geval is het de bedoeling om het elektrisch gebruik van deze hybride voertuigen aan te moedigen.

Overgangsregeling

De regering wil dus een overgangsregeling instellen, om op die manier particulieren en ondernemingen de nodige tijd te geven zich voor te bereiden en met kennis van zaken aankopen en investeringen te doen. In de regel heeft een leasingcontract een duurtijd van vier à vijf jaar. Daarom was het voor de ministers belangrijk om vandaag maatregelen te nemen in de hoop om tegen 2026 de nodige resultaten te zien.

Bestaande contracten worden niet verbroken

Minister Van Peteghem verklaarde veel belang te hechten aan voorspelbaarheid en juridische zekerheid. Daarom wil de overgangsregeling niet raken aan bestaande contracten. Het doel is niet om mensen te dwingen tot het gebruik van een elektrische wagen, noch om hen te straffen als ze opteren voor een niet-elektrische wagen.

Elke werkgever behoudt dus de keuzemogelijkheid om een benzine- of dieselwagen voor te stellen aan zijn werknemers. In dat geval zullen ze niet langer een fiscaal voordeel kunnen genieten.

Zij die voor een elektrische wagen kiezen, zullen daarentegen beloond worden. Vanuit fiscaal oogpunt worden koolstofemissievrije bedrijfswagens voordeliger dan hun varianten die op benzine of diesel rijden. Het doel is dus om mensen aan te moedigen in de keuze van een elektrische wagen en hen te ondersteunen bij hun keuze.

Fiscale incentives voor de installatie van laadpalen, thuis en op het werk

Omdat elektrische wagens niet mogelijk zijn zonder laadpalen, voorzien de ministers fiscale incentives om de versnelde aangroei van het aantal laadpalen aan te moedigen, zowel thuis als op de werkplek. Deze fiscale incentives gelden voor zowel particulieren als ondernemingen.

Belastingvermindering voor particulieren

Voor particulieren (zowel voor eigenaars als huurders) wordt een belastingvermindering voorzien voor de aankoop en plaatsing van laadstations thuis, gerealiseerd tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. Daarnaast zal deze belastingvermindering afnemen met de jaren. Ze bedraagt:

 • 45% voor investeringen gerealiseerd tussen 01/09/21 en 31/12/2022
 • 30% in 2023
 • 15% in 2024

In elk geval zal deze vermindering gelden op voorwaarde dat de laadpaal de laadtijd en laadvermogen kan sturen en enkel gebruikmaakt van groene stroom (we spreken hier dus van een intelligent laadstation). Ten slotte is het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan toegekend worden en waarop ze wordt berekend, beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Verhoogde investeringsaftrek voor ondernemingen

Ondernemingen die tussen 01/09/2021 en 31/08/2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation, zullen een verhoogde investeringsaftrek genieten op de investeringskosten. Ook hier geldt een overgangsregeling, waarbij de aftrekbaarheid van kosten progressief geschrapt zal worden. Ze evolueert van:

 • 200% aftrek voor investeringen gerealiseerd tussen 1 september 2021 en 31 december 2022;
 • Naar 150% voor investeringen gerealiseerd tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

Om als onderneming gebruik te kunnen maken van deze aftrek, moet de infrastructuur vrij toegankelijk zijn voor derden, hetzij tijdens de normale openingsuren, hetzij buiten deze uren.

Voor meer info over de fiscale behandeling van de installatie van laadstations, lees onze actua van 26 mei.

Mobiliteitsbudget vereenvoudigd, versoepeld en uitgebreid

Het in 2019 gelanceerde mobiliteitsbudget had tot nu toe nog niet de gewenste populariteit. Deze terughoudendheid is te verklaren door bepaalde obstakels die een echte doorbraak van het mobiliteitsbudget belemmeren.

Dankzij het soepelere standpunt van de overheden en het schrappen van bepaalde obstakels, is het mogelijk dat het mobiliteitsbudget de komende maanden aan populariteit wint. De regering wil het mobiliteitsbudget toegankelijk maken voor een groter aantal personen. Het doel is het mobiliteitsbudget te versterken, zodat meer mensen sneller kennismaken met duurzame mobiliteitsalternatieven voor woon-werkverplaatsingen, zoals het openbaar vervoer of de fiets.

Daarom wil minister Van Peteghem het mobiliteitsbudget vereenvoudigen, versoepelen en uitbreiden om het toegankelijker te maken voor alle werknemers, inclusief personen die niet over een bedrijfswagen beschikken.

Tegelijk wil hij meer zaken mogelijk maken met het mobiliteitsbudget, zoals bijvoorbeeld de financiering van abonnementen van gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

Er is dus geen gebrek aan ideeën om het mobiliteitsbudget te versoepelen, waarvan er heel wat nog bestudeerd worden. We houden u uiteraard op de hoogte van zodra we over dit onderwerp concretere informatie bekomen.

Bron

Bedrijfswagen
Mobiliteitsbudget
Fiscaal nieuws