Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op een Vlaamse jobbonus? Vergeet het rekeningnummer niet

In 2022 krijgt jouw werknemer 100 euro extra bonus

Werknemers met een relatief laag loon hebben recht op een jobbonus. Om de bonus ook effectief te ontvangen, moeten jouw werknemers wel hun rekeningnummer aan de Vlaamse overheid doorgeven.

17 oktober 2022

Een bonus die jou niets kost

Werknemers met een relatief laag gemiddeld bruto maandloon krijgen vanaf 2022 een bonus van de Vlaamse overheid. Die werknemers moeten dan wel op 1 januari van het jaar erna in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn.

Die bonus kost jou als werkgever dus niets.

Jouw werknemers kunnen op jaarbasis een bonus tot 600 euro ontvangen. Bovendien heeft de Vlaamse regering aangekondigd dat een werknemer die recht heeft op de bonus in 2022 éénmalig 100 euro extra krijgt.

Heeft één van jouw werknemers in 2022 recht op een jobbonus van 600 euro? Dan krijgt hij een bonus van 700 euro.

Heeft een andere werkneemster dit jaar recht op een jobbonus van 20 euro? Dan ontvangt ze een bonus van 120 euro.

Hoe wordt de bonus berekend?

De jobbonus wordt vanaf eind dit jaar uitbetaald door de Vlaamse belastingsdienst en zal op kwartaalbasis berekend worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewerkte periode en het arbeidsregime van de werknemer.

De bonus wordt pro rata toegekend voor:

 • Deeltijdse werknemers
 • Werknemers die niet het hele jaar gewerkt hebben
 • Werknemers die in het refertejaar met pensioen zijn gegaan

Bij de berekening van het pro rata bedrag worden de volgende dagen als gewerkte dagen beschouwd om het bedrag van de jobbonus te bepalen:

 • De dagen of uren werkelijke arbeid
 • De dagen of uren waarop de werknemer niet werkt maar waarvoor het recht op loon behouden blijft. Op dat loon moeten sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden
 • De dagen inhaalrust, met uitzondering van de inhaalrust in PC 124
 • De dagen en uren wettelijke vakantie voor de arbeiders
 • De dagen van weerverlet in de bouwsector
 • De dagen waarvoor de werknemer recht heeft op betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof

Welke personen komen in aanmerking?

De volgende personen kunnen recht hebben op de bonus:

 • Werknemers uit de privésector die onderworpen zijn aan de regelingen voor:
  • De uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • De werkloosheidsuitkeringen
  • De rust- en overlevingspensioenen
  • De geneeskundige verstrekkingen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • Zeelieden die onderworpen zijn aan:
  • Bijdragen in de financiering van de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers
  • Bijdragen tot de werking van een stelsel dat tot doel heeft de arbeidsbemiddeling van de zeelieden der Belgische koopvaardij in te richten, hun beroepsopleiding te bevorderen en hun de uitkering te verzekeren van wachtgelden als ze van hun werk verstoken zijn
 • Personen die werken in het onderwijs of als ambtenaar. Concreter gaat het om personen die:
  • Recht hebben op een (post-)doctoraatsbeurs
  • Werken in een onderwijsinstelling
  • Werken in een dienst voor school- en beroepsoriëntering of in een psychomedisch-sociaal centrum
  • Werken bij het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten, de provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies
 • Personen die in de Europese Economische Ruimte werken en die dagelijks of minstens één keer per week naar hun domicilie in het Vlaams Gewest terugkeren

Personen die op basis van hun loon recht hebben op de jobbonus, moeten op 1 januari van het jaar erna in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn.

Als jouw werknemer op basis van zijn loon in 2022 recht heeft op een bonus van bijvoorbeeld 500 euro, ontvangt hij die pas als hij op 1 januari 2023 in het Vlaams Gewest is gedomicilieerd.

Op welk bedrag hebben jouw werknemers recht?

Niet alle werknemers die aan de vorige voorwaarden voldoen, hebben recht op de jobbonus. Om in aanmerking te komen, moeten werknemers op jaarbasis ook een relatief laag gemiddeld bruto maandloon ontvangen. Het gaat om:

Gemiddeld bruto maandloon

Bedrag van de jobbonus

Maximaal 1.800 euro

600 euro

Van 1.800,01 euro tot 2.499,99 euro

Degressieve vermindering tot 20 euro

Vanaf 2.500 euro

0 euro

Voor deeltijdse werknemers zal de bonus pro rata berekend en uitbetaald worden.

Uitbreiding doelgroep jobbonus in 2023

De Vlaamse regering kondigde onlangs ook aan dat in 2023 de doelgroep voor de jobbonus wordt uitgebreid:

 • In de eerste twee kwartalen van 2023 zal het maximum gemiddeld bruto maandloon om recht te hebben op de bonus van 2.500 naar 2.700 euro verhoogd worden
 • Voor de laatste twee kwartalen van 2023 wordt dat bruto bedrag zelfs verhoogd naar 2.900 euro
 • Het gemiddeld bruto maandloon dat recht geeft op de maximumbonus wordt opgetrokken van 1.800 tot 1.950 euro. Er zullen dus meer werknemers recht hebben op de maximumbonus

Let wel op, in 2022 betaalt de overheid een minimumbedrag van 20 euro uit bij een voltijdse tewerkstelling. In 2023 zullen bonussen onder de 50 euro voor een voltijdse tewerkstelling niet uitbetaald worden.

Moeten jouw werknemers de bonus aanvragen?

Neen, meestal niet. Als de Vlaamse overheid over alle informatie beschikt om de bonus te berekenen, moet er geen aanvraag ingediend worden. De overheid ontvangt die informatie normaal gezien, via de DmfA-aangifte, van de RSZ.

Van sommige personen heeft de overheid echter niet alle gegevens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werknemers die in het buitenland werken. Die moeten wel nog een aanvraag indienen. Meer info over die aanvraag vind je op deze website van de Vlaamse overheid.

Jouw werknemer moet een rekeningnummer aan de overheid meedelen

Zelfs als de overheid alle informatie van jouw werknemers heeft, moet de bonus nog altijd gestort worden. Daarom heeft de Vlaamse regering het rekeningnummer van die werknemers nodig. Zij kunnen dat rekeningnummer via deze pagina van de overheid doorgeven.

Wat doet Securex voor jou?

De toekenning van de bonus zal voor de meeste werknemers automatisch verlopen. Securex bezorgt de DmfA gegevens immers ook nu al aan de RSZ. De meeste Belgische werkgevers moeten dus geen bijkomende informatie aan de overheid bezorgen.

Heb je nog vragen over deze jobbonus? Dan kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen
Verlonen