Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op deconnectie: de horecasector haakt aan

In het paritair comité 302 werd een sectorale cao ondertekend die de modaliteiten van het recht op deconnectie vastlegt. Deze nieuwe cao is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in ondernemingen die ten minste twintig werknemers tewerkstellen en die op 31 maart 2023 nog geen akkoorden hebben gesloten over het recht op deconnectie.

2 juni 2023

Stel je ten minste 20 werknemers tewerk? Dan moest je vóór de (verlengde) deadline van 31 maart 2023 concreet op papier zetten hoe je als werkgever het recht op deconnectie voor je werknemers waarborgt. Dat moest gebeuren via je arbeidsreglement of een ondernemingscao.

Heb je het niet gedaan? Maak je geen zorgen, de hotelbedrijf sector heeft op 1 april 2023 een nieuwe aanvullende cao over het recht op deconnectie in werking getreden.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

 • Als je vóór 1 april 2023 al akkoorden over het recht op deconnectie had ondertekend, blijven die van toepassing en hoef je geen rekening te houden met de sectorale cao.  
 • Als je nog geen akkoorden over het recht op deconnectie hebt ondertekend, ben je nu verbonden door de sectorale cao.

Even opfrissen: wat is het recht op deconnectie? 

Dat is het recht van werknemers om buiten de overeengekomen werkuren niet beschikbaar of bereikbaar te zijn via hun professionele en persoonlijke digitale tools (e-mail, WhatsApp, enz.) of andere communicatiemiddelen.  

Welke praktische modaliteiten moet je volgen om dit recht in de sector van het hotelbedrijf toe te passen? 

 • Jij en je werknemers nemen buiten de normale werktijden (de uren die in het arbeidsreglement/de arbeidsovereenkomst worden vermeld) geen contact op met je medewerkers, behalve: 
  • Bij uitzonderlijke of onvoorziene redenen die actie vereisen die niet kan wachten tot het werk wordt hervat 
  • Als de werknemers zijn ingeschakeld in een wachtdienst en/of in een permanentiedienst 
 • Je werknemers mogen geen nadeel ondervinden als ze buiten hun normale werktijd hun telefoon niet opnemen of werkgerelateerde berichten niet lezen. 
 • Je werknemers zijn niet verplicht bereikbaar te zijn tijdens gewettigde afwezigheden (vakantie, ziekte, enz.), noch om de professionele berichten die hen via gelijk welke digitale tool worden gestuurd te raadplegen of erop te antwoorden. 

Welke vormings- en sensibiliseringsacties moet je nemen om het recht op deconnectie goed toe te passen? 

 • Je onderneming moet een informatie- en sensibliseringsactie organiseren voor managers en alle medewerkers om hen te informeren over de risico’s, problemen en goede praktijken rond het gebruik van digitale tools. 
 • Managers gaan binnen hun team het gesprek aan rond evenwicht tussen werk en privéleven en zorgen ervoor dat het werkkader overmatige connectie voorkomt. 

Goed om te weten

 • De sectorale sociale partners verbinden zich ertoe om in het sectorale opleidingsaanbod een initiatief op te nemen over de risico’s van hyperconnectie en over goede praktijken voor een redelijk en evenwichtig gebruik van digitale tools (zoals gsm, smartphone, e-mails, enz.).  
 • De situatie zal periodiek worden geëvalueerd en op de agenda van de betrokken overlegorganen worden geplaatst.

Wat doet Securex voor jou?

Is de cao niet van toepassing op jouw bedrijf? Of juist wel, maar wil je aanvullende akkoorden sluiten over het recht op deconnectie? Dat is mogelijk. Onze adviseurs helpen je graag. Neem via e-mail contact met hen op via het adres MyPrevention@securex.be. 

Wil je ondersteuning bij het omgaan met burn-out of andere psychosociale risico's op het werk? Dan is je externe preventieadviseur je aangewezen gesprekspartner. 

Bron  

Cao van 21 april 2023 betreffende het recht op deconnectie (geregistreerd onder het nr. 179.357) 

 

Welzijn op het werk