Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Open Bedrijvendag op 1 oktober: mag er op die zondag gewerkt worden?

De Open Bedrijvendag zal plaatsvinden op zondag 1 oktober. Hierna volgt wat nuttige informatie indien je jouw personeel wenst tewerk te stellen tijdens deze dag.

22 september 2023

Zondagarbeid is in principe verboden…

Er is een principieel verbod op het tewerkstellen van personeel op zondag. Hier bestaan uiteraard uitzonderingen op.

… maar niet altijd

De werknemers mogen 's zondags worden tewerkgesteld in sommige bedrijven of voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld in sommige kleinhandelszaken, in de Horeca, in gezondheidsdiensten, in de transport enz. Valt jouw handelsactiviteit onder één van bovenstaande uitzonderingen? Dan mag je jouw personeel op zondag tewerkstellen.

Er bestaat ook een specifieke uitzondering voor evenementen: deelneming aan manifestaties van alle aard, onder meer aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken over het tewerkstellen van jouw personeel op Open Bedrijvendag, dit is zeker toegelaten.

Inhaalrust

Je mag jouw personeel op zondag tewerkstellen indien zij onder één van bovenstaande uitzonderingen vallen. Je moet hen dan wel een andere (onbetaalde) rustdag geven binnen de 6 dagen volgend op de zondag waarop ze gewerkt hebben. Dit mag een gewoonlijke inactiviteitsdag zijn (vb. zaterdag 7 oktober).

Voor de duur van deze verplichte rust geldt het volgende: een hele dag rust moet gegarandeerd worden voor prestaties van meer dan vier uur en een halve dag indien men vier uur of minder heeft gewerkt op zondag.

Let op de sancties

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die:

  • Een werknemer op zondag werk heeft laten verrichten, behalve in de wettelijk toegestane gevallen
  • De werknemer die op zondag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft toegekend

Dit houdt een mogelijke strafrechtelijke geldboete in van 300 tot 3.000 euro of een administratieve geldboete van 150 tot 1.500 euro. De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Overuren: probeer ze te vermijden

Indien je jouw personeel aan het werk zet op zondag, zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel heeft jouw werknemer tijdens de week gewerkt volgens het normale uurrooster en zijn de prestaties op zondag overuren
  • Ofwel heb je jouw werknemer reeds enkele uren of een dag vrij gegeven tijdens de week die de zondag voorafgaan en zijn de prestaties geen overuren

Wanneer de overuren gepresteerd worden op zondag, hebben werknemers recht op een toeslag van 100%. Daarnaast krijgen ze ook inhaalrust voor ieder gepresteerd overuur en ook deze worden volledig betaald.

Een overuur op zondag kost jou dus dubbel.

De inhaalrust moet toegekend worden binnen het kwartaal (of het jaar). Deze inhaalrust komt bovenop de onbetaalde inhaalrust voor werken op zondag.

Ons advies

Wissel een dag met de gewerkte zondag tijdens de week die voorafgaat. Zo vermijd je overuren.

Heb je nog vragen ? Raadpleeg dan jouw Securex Legal Advisor. Dit kan je doen door een mail te sturen naar myHR@securex.be.

Nieuws
Arbeidsduur