Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kleinhandel: welk loon ontvangt de jonge werknemer?

Op 1 januari 2022 werden de lonen in de zelfstandige kleinhandel (PC’s 201.000, 201.020 en 202.010) met 8 euro bruto per maand verhoogd. Deze verhoging geldt voor de sectorale barema’s, de effectieve lonen en het GMMI.

11 februari 2022

In de retailsector worden veel jongeren tewerkgesteld, met een vast contract of een studentencontract.Uw sector voorziet specifieke bepalingen inzake de lonen voor deze jonge werknemers.Wij geven u een kort overzicht.  

Jongeren met een vast contract

Ter herinnering, op 1 januari 2018 werden de sectorale jongerenbarema's van 16 tot en met 20 jaar afgeschaft.Het gaat hier dus om -21-jarigen die worden tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor bedienden.

Sinds 1 januari 2018 hebben deze jongeren dus recht op 100% van het loon van de categorie waartoe zij behoren.Bedrijfsbarema's voor -21-jarigen kunnen wel behouden blijven, op voorwaarde dat zij minstens even hoog zijn als de nieuwe sectorale barema's.

Op 1 januari 2022 zijn de lonen verhoogd met 8 euro bruto per maand.Dit betekent ook een verhoging van het minimumloon dat u moet betalen aan de jongere werknemer. De sectorale lonen kunt u terugvinden via Paritaire comités > Uw PC > Het loon bepalen > Bedragen van de barema's en/of het GMMI.

Opgelet! Het GMMI dient steeds te worden nageleefd. Uw sector voorziet barema’s die lager zijn dan het GMMI, waardoor uw werknemer eventueel recht heeft op een bijpassing op het einde van het jaar of het einde van de tewerkstelling. 

Jongeren met een studentenovereenkomst

De afschaffing van de sectorale jongerenbarema's geldt niet voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.Voor de studenten bestaat er een specifiek studentenbarema op basis van degressiviteit :

  • 21 jaar en ouder: 100 %
  • 20 jaar: 96 %
  • 19 jaar: 92 %
  • 18 jaar: 88 %
  • 17 jaar: 84 %
  • 16 jaar: 80 %

Deze percentages moeten worden toegepast op het aanvangsloon (0 jaar anciënniteit) van de desbetreffende functiecategorie.De sectorale lonen kunt u terugvinden op Lex4You.

Opgelet! Voor een student van 21 jaar of ouder, met een contract van meer dan 1 maand, dient ook het GMMI te worden nageleefd.

Meer weten?

Voor bijkomende info kan u ook steeds terecht bij uw client advisor of uw legal advisor via myhr@securex.be

Indexeringen en loonaanpassingen
Zelfstandige kleinhandel