Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen: nieuwe indexeringen voor 2022

Wanneer werknemers of bedrijfsleiders beroepsmatige verplaatsingen doen met hun persoonlijk voertuig (hun eigen wagen, motorfiets, enz.) hebben ze recht op een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het forfaitair bedrag dat door de werkgever/vennootschap kan worden terugbetaald, wordt gewoonlijk elk jaar op 1 juli aangepast.

1 juli 2022

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstreizen werd vanaf 1 juli 2022 op 0,4170 euro per kilometer gebracht.

Dit jaar heeft de Ministerraad wegens de stijging van de brandstofprijzen uitzonderlijk een verhoging van deze forfaitaire vergoeding aangekondigd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022. Bovendien wordt op 1 juli 2022 een nieuwe indexering verwacht.

Bovendien zal de indexering vanaf die datum op kwartaalbasis gebeuren.

Let op! Deze maatregelen zijn nog niet officieel. Wij brengen je op de hoogte op Lex4You zodra hierover een koninklijk besluit zal zijn bekendgemaakt.

Eenmalige verhoging van het bedrag voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022

OPGELET! Officieuze medeling

Op een persconferentie van 3 juni jongstleden kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem aan dat de forfaitaire vergoeding voor dienstreizen retroactief wordt verhoogd tot 0,4020 euro per kilometer voor de periode van maart 2022 tot juni 2022. Zo wil de minister de werknemers helpen om de stijging van de brandstofprijzen op te vangen.

Dit komt neer op een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het bedrag van 0,3707 euro per kilometer dat van toepassing is sinds 1 juli 2021.

Concreet betekent dit dat de werkgever een hogere vergoeding kan toekennen voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022.

Bijvoorbeeld: iemand die met zijn privéwagen een beroepsmatige verplaatsing van 30 kilometer maakt, krijgt dus 12,060 euro terugbetaald (in plaats van 11,121 euro vroeger). 

We snijden dit onderwerp weer aan zodra de belastingdienst dit bedrag officieel bevestigd heeft.

Welk bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2022?

Een nieuwe omzendbrief verhoogde de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstreizen naar 0,4170 euro per kilometer.

Bovendien voorziet Minister Vincent Van Peteghem dat deze vergoeding voortaan niet langer jaarlijks maar per kwartaal geïndexeerd zal worden. Deze nieuwe maatregel is nog officieus en zou in werking treden op 1 juli 2022. De bedoeling van de minister is om  de schommelingen in de brandstofprijzen sneller te compenseren. 

De minister van Financiën uitte ook zijn voornemen om een tijdelijk belastingvoordeel in te voeren voor 2022 om werkgevers aan te moedigen hun medewerkers een kilometervergoeding toe te kennen die gelijk is aan of hoger dan de forfaitaire vergoeding. Welke vorm die compensatie zou aannemen, is nog niet bekend. We houden je zeker op de hoogte op Lex4You.

Hoe wordt de kilometervergoeding behandeld door de fiscus en de RSZ?

Terugbetalingen van kosten voor beroepsmatige verplaatsingen met een persoonlijk voertuig worden door zowel de fiscus als de RSZ als eigen kosten van de werkgever beschouwd (en niet als loon).

Als het bovenvermelde bedrag per kilometer wordt nageleefd, is deze terugbetaling van kosten niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Let op! De werkgever heeft ook de mogelijkheid om de werkelijke kosten van de werknemer te vergoeden (in plaats van het hierboven genoemde forfaitaire bedrag). De terugbetaling gebeurt dan op basis van bewijsstukken. De werkgever heeft dus de mogelijkheid een bedrag van meer dan 0,4170 euro/kilometer toe te kennen.

Wat doet Securex voor jou?

Zodra het bedrag van 0,4020 euro/kilometer wordt bevestigd, brengen wij u daarvan op de hoogte via Lex4You.

Wenst u echter nu reeds dit officieus bedrag toe te passen voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022, dan kan u ons daar uitdrukkelijke toestemming toe geven via myHR@securex.be

En wat met het bedrag dat vanaf 1 juli 2022 van toepassing zal zijn? 

Het bedrag van 0,4170 euro is officieel. Het zal van toepassing zijn tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023.

De frequentie en de praktische details van de indexering van deze vergoeding vanaf 1 juli moeten nog worden bevestigd. We houden u op de hoogte via Lex4You

Bron: