Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Jouw checklist om 2022 af te sluiten

De dagen worden korter, kouder en natter en het nieuwe kalenderjaar komt dichterbij. Hoog tijd dus om als werkgever een eindejaarscheck te doen rond vakantiedagen, vervangingsfeestdagen, GMMI en eindejaarpremies.

24 november 2022

1. Zijn alle wettelijke vakantiedagen opgenomen?

Als jou werknemers nog niet al hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen, verwittig je hen best dat ze die dagen niet kunnen overgedragen naar 2023.

Lees meer: ‘Nog vakantiedagen 2022 over? Neem ze dan voor het einde van het jaar op’

Wat als jouw werknemers tijdelijk werkloos zijn?

Werknemers die door de tijdelijke werkloosheid op 31 december 2022 nog vakantiedagen hebben staan, verliezen in december het recht op werkloosheidsuitkering voor dat saldo aan vakantiedagen.

2. Leg de vervangingsfeestdagen voor 2023 vast

Een feestdag die samenvalt met een inactiviteitsdag in de onderneming moet vervangen worden. Wordt er in jouw onderneming gewoonlijk niet gewerkt op zaterdag en zondag? Dan moet je in 2023 twee feestdagen vervangen, namelijk zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaar) en zaterdag 11 november (Wapenstilstand).

Maak vóór 15 december 2022 afspraken over de vervangingsfeestdagen voor 2023. Doe je dat niet, dan worden de feestdagen vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag.

Lees meer: 'Hoe stelt men de vervangingsdag vast?'

Kregen jouw medewerkers in 2022 de mogelijkheid om de vervangingsfeestdagen vrij te kiezen? Dan moeten ze die ten laatste op 31 december 2022 opnemen.

3. Houd het GMMI in de gaten

Omdat in elke sector het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) van toepassing is, kijk je in december best na of dit gerespecteerd werd. Gelet op de hoge inflatie en de veelvuldige indexaties is dat tegenwoordig extra belangrijk. Securex doet deze check automatisch voor jou. Hierdoor kan het zijn dat je in december nog een supplement op het loon verschuldigd bent.

Het GMMI is een minimuminkomen dat moet gerespecteerd worden op jaarbasis. Het is pas op het einde van het jaar of bij vertrek in de loop van het jaar dat nagekeken moet worden of dat minimum gerespecteerd werd.

In de PC’s 144, 201 en 201.020 liggen heel wat minimumlonen lager dan het GMMI.

Ook in volgende sectoren kan dat in sommige gevallen voorkomen: PC’s 132, 200, 202, 202.010, 303.010, 311, 314.010, 314.020, 314.030, 331.999, 333, 336 en 341.

Als het loon nog moet bijgepast worden om het GMMI te bereiken, kan je dit tekort deels of geheel aanzuiveren met andere premies die in jouw sector of onderneming gelden: een eindejaarspremie, jaarlijkse premie of maandelijkse premie.

4. Houd rekening met de decemberafrekening

Als een bediende in de loop van 2022 minder is gaan werken (bijv. van 100% naar 80%), dan moet je als werkgever in december een zogenaamde decemberafrekening doen. Dat is een bedrag dat je moet uitbetalen voor de vakantiedagen die jouw werknemer niet heeft kunnen opnemen als gevolg van de wijziging in diens arbeidsregime.

Lees meer: ‘Hoe wordt het vertrekvakantiegeld berekend in geval van een vermindering van de arbeidsduur van de werknemer?’

Ben je klant van het Sociaal Secretariaat Securex? Dan maken wij deze afrekening voor jou, je hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Er is geen decemberafrekening voor de werknemer die vrijwillige overschakelt naar de vierdagenweek in het kader van de arbeidsdeal. Het arbeidsregime van die werknemer blijft immers ongewijzigd en wordt enkel over een kortere periode gepresteerd.

5. De eindejaarspremies komen er aan

De meeste eindejaarspremies worden ergens in december uitbetaald en zijn gelijk aan een dertiende maand. Je kan het juiste tijdstip en de juiste berekening in jouw sector nagaan via via Paritaire comités > Jouw PC > Premies op het einde van het jaar > Eindejaarspremie.

Je kun ook een hogere eindejaarspremie betalen dan het bedrag dat jouw sector voorziet, of een eindejaarspremie geven terwijl jouw sector er geen voorziet. 

Ons Sociaal Secretariaat Securex zal de eindejaarspremie voor jou berekenen in dezelfde periode als vorig jaar.

Ben je onlangs aangesloten bij ons sociaal secretariaat of is er al een specifieke datum bepaald? Dan respecteren wij het afgesproken tijdstip.

Door de hoge inflatie en de verschillende indexaties die we in 2022 hebben gekend zou de eindejaarspremie iets duurder kunnen uitvallen dan je eerst had gebudgetteerd. Toch raden we aan om niet te raken aan die eindejaarspremie.

Lees meer: 'Waarom aan de eindejaarspremie knibbelen een slecht idee is'

Het loon bepalen
Jaarlijkse vakantie
Feestdagen
Eindejaarsbonus