Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Het coronavirus en de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

Bent u werkgever in de zorg, het onderwijs of heeft u een centrum voor contactopsporing of een vaccinatiecentrum? Dan heeft u misschien nood aan bijkomende werknemers in deze drukke coronatijden. Er zijn nu bovendien tijdelijke werklozen die u eventueel kan inschakelen.

26 januari 2022

Maar wellicht weet u niet of u binnen twee of drie weken nog altijd zo veel werk zal hebben als nu. U zou dus graag met korte overeenkomsten van bepaalde duur (AOBD) werken. Heeft u na enkele weken toch nog werk, dan wil u uw werknemer natuurlijk graag een nieuwe overeenkomst geven.

De regelgeving op opeenvolgende arbeidsovereenkomsten is echter behoorlijk strikt. U kan die niet zomaar afsluiten. Die wetgeving is nu tijdelijk versoepeld tijdens de coronacrisis. En dat tot 31 maart 2022.

De versoepeling geldt momenteel enkel voor ondernemingen in de zorg, het onderwijs, de centra voor contactopsporing of de vaccinatiecentra. Daarnaast hebben de sociale partners een akkoord bereikt om ook in andere sectoren gebruik te maken van deze regeling.

Wanneer kan u opeenvolgende AOBD afsluiten?

Als u opeenvolgende AOBD wil afsluiten met een werknemer, dan kan dat enkel als u de wettelijke bepalingen naleeft.

U kan dergelijke opeenvolgende overeenkomsten enkel afsluiten als elke overeenkomst minimaal drie maanden duurt. Bovendien mag u maximaal vier opeenvolgende overeenkomsten afsluiten en mag de maximale duur van al die overeenkomsten samen niet meer dan twee jaar bedragen.

Als u toestemming heeft van de bevoegde inspectiediensten kan u opeenvolgende overeenkomsten sluiten voor een maximale duur van drie jaar als elke overeenkomst minimaal voor een duur van zes maanden wordt afgesloten.

Leeft u deze regels niet na, dan wordt de AOBD als een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur beschouwd.

Wil u meer info over AOBD?  Log dan in en ga naar Lex4You > Sociaal > Dossiers > Contracten – Clausules > Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd.

En wat met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten tijdens de coronacrisis?

Die regels bieden u in de huidige crisissituatie misschien niet de flexibiliteit die u nodig heeft. Daarom werd een versoepeling voor de regels over de opeenvolgende AOBD voorzien.

Let wel op, deze versoepeling geldt enkel voor de ondernemingen in de zorg, het onderwijs, de centra voor contactopsporing of de vaccinatiecentra. De sociale partners hebben echter een akkoord bereikt om ook in andere sectoren gebruik te maken van deze regeling.

Ondernemingen in die sectoren zullen tot 31 maart 2022 gebruik kunnen maken van opeenvolgende AOBD. De overeenkomsten moeten een minimale duur hebben van zeven dagen.

Wat zijn ondernemingen uit de zorgsector?

De wet verduidelijkt niet verder wie de werkgevers in het onderwijs, de centra voor contactopsporing of de vaccinatiecentra zijn. Maar voor de zorg, geeft de wet aan dat het gaat om werkgevers uit de volgende paritaire comités:

  • PC 318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
  • PC 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
  • PC 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • PC 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
  • PC 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
  • PC 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités

U kan ook werknemers ter beschikking stellen aan de openbare zorgcentra. In dat geval gaat het om centra met de volgende NACE-code:

  • 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909
  • 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909
  • 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999 

Wat doet Securex voor u?

Hebt u vragen over deze versoepelde regeling? Of wil u hulp bij het afsluiten van opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur? Raadpleeg dan uw Legal advisor via myHR@securex.be.  

Bron