Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Heeft jouw werknemer recht op een Vlaamse jobbonus?

Het Vlaams parlement heeft een decreet aangenomen dat werknemers met een relatief laag loon recht geeft op een jobbonus. Die bonus komt bovenop hun loon en wordt meestal automatisch toegekend. Het goede nieuws voor jou als werkgever: de Vlaamse overheid betaalt die bonus.

13 juni 2022

Een bonus die jou niets kost

Werknemers met een relatief laag gemiddeld bruto maandloon krijgen vanaf 2022 een bonus van de Vlaamse overheid. Die werknemers moeten dan wel op 1 januari van het jaar erna in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn.

Die bonus kost jou als werkgever dus niets.

Jouw werknemers kunnen op jaarbasis een bonus tot 600 euro ontvangen.

Hoe wordt de bonus berekend?

De Vlaamse regering zal in een bijkomend besluit een dienst aanduiden die de bonus moet berekenen. De bonus zal op kwartaalbasis berekend worden. Daarbij wordt rekening gehouden met:

 • De gewerkte periode en
 • Het arbeidsregime van de werknemer

Daarnaast moet de Vlaamse regering in datzelfde besluit nog regelen hoe de pro rata toekenning van de bonus zal worden berekend voor:

 • Deeltijdse werknemers
 • Werknemers die niet het hele jaar gewerkt hebben
 • Werknemers die in het refertejaar met pensioen zijn gegaan

Welke personen komen in aanmerking?

De volgende personen kunnen recht hebben op de bonus:

 • Werknemers uit de privésector die onderworpen zijn aan de regelingen voor
  • De uitkeringen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • De werkloosheidsuitkeringen
  • De rust- en overlevingspensioenen
  • De geneeskundige verstrekkingen verschuldigd in uitvoering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
 • Zeelieden die onderworpen zijn aan
  • Bijdragen in de financiering van de regeling voor rust- en overlevingspensioenen voor werknemers
  • Bijdragen tot de werking van een stelsel dat tot doel heeft de arbeidsbemiddeling van de zeelieden der Belgische koopvaardij in te richten, hun beroepsopleiding te bevorderen en hun de uitkering te verzekeren van wachtgelden als ze van hun werk verstoken zijn
 • Personen die werken in het onderwijs of als ambtenaar. Concreter gaat het om personen die:
  • Recht hebben op een (post-)doctoraatsbeurs
  • Werken in een onderwijsinstelling
  • Werken in een dienst voor school- en beroepsoriëntering of in een psychomedisch-sociaal centrum
  • Werken bij het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten, de provincies en de instellingen ondergeschikt aan de provincies
 • Personen die in de Europese Economische Ruimte werken en die dagelijks of minstens één keer per week naar hun domicilie in het Vlaams Gewest terugkeren

Die personen moeten bovendien op 1 januari van het jaar nadat ze, op basis van hun loon, recht hebben op de jobbonus in het Vlaams Gewest gedomicilieerd zijn.

Als jouw werknemer op basis van zijn loon in 2022 recht heeft op een bonus van bijvoorbeeld 500 euro, ontvangt hij die pas als hij op 1 januari 2023 in het Vlaams Gewest is gedomicilieerd.

Op welk bedrag hebben jouw werknemers recht?

Niet alle werknemers die aan de vorige voorwaarden voldoen, hebben recht op de jobbonus. De werknemers moeten op jaarbasis ook een relatief laag gemiddeld bruto maandloon ontvangen. Het gaat om:

Gemiddeld bruto maandloon

Bedrag van de jobbonus

Maximaal 1.800 euro

600 euro

Van 1.800,01 euro tot 2.499,99 euro

Degressieve vermindering tot 20 euro

Vanaf 2.500 euro

0 euro

Hoe de degressieve vermindering zal worden toegepast, moet de overheid nog in het bijkomend besluit vastleggen.

Voor deeltijdse werknemers zal de bonus pro rata berekend en uitbetaald worden.

Moeten jouw werknemers de bonus aanvragen?

Neen, meestal niet. Als de Vlaamse overheid over alle informatie beschikt om de bonus te berekenen, moet er geen aanvraag ingediend worden. De overheid ontvangt die informatie normaal gezien, via de DmfA-aangifte, van de RSZ.

Van sommige personen heeft de overheid echter niet alle gegevens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werknemers die in het buitenland werken. Die personen zullen dan nog een aanvraag moeten indienen.

Hoe zij dat moeten doen, moet ook nog in het bijkomend besluit uitgewerkt worden.

Wat doet Securex voor jou?

De toekenning van de bonus zal voor de meeste werknemers automatisch verlopen. Securex bezorgt de DmfA gegevens immers ook nu al aan de RSZ. Het lijkt er dus op dat er niets bijkomend moet gebeuren voor Belgische werkgevers.

Als uit het bijkomend besluit van de Vlaamse regering zou blijken dat jij als werkgever toch iets zou moeten doen, informeren we jou onmiddellijk.

Heb je nog vragen over deze jobbonus? Dan kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Verlonen