Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Gepensioneerd en nog aan het werk: dit zijn de bedragen voor 2022

Elke gepensioneerde van 65 jaar en elke gepensioneerde met 45 jaar loopbaan mag onbeperkt bijverdienen zonder zijn pensioen te verliezen.

9 februari 2022

De gepensioneerden die niet aan één van deze twee voorwaarden voldoen, genieten niet van deze gunstmaatregel. Zij moeten dus nog steeds bepaalde loongrenzen respecteren. Deze grenzen werden geïndexeerd voor 2022.

Wie mag onbeperkt bijverdienen?

Sinds 1 januari 2015 mogen twee categorieën van gepensioneerden hun pensioen onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten. Deze onbeperkte cumul geldt niet voor de personen die enkel een overlevingspensioen genieten.

Elke gepensioneerde van 65 jaar

Elke gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar), mag een toegelaten activiteit uitoefenen zonder de loongrenzen te moeten naleven, en dit vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 wordt.

Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat:

  • Er in dit geval geen enkele loopbaanvoorwaarde geldt
  • De leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar niet vervuld moet zijn op het moment van de pensionering. Ook een werknemer die bijvoorbeeld op zijn 63ste op vervroegd pensioen gaat, zal vanaf het jaar waarin hij 65 wordt onbeperkt mogen bijverdienen
  • De echtgenoot van een gepensioneerde die een gezinspensioen geniet, moet steeds de loongrenzen respecteren als hij een toegelaten activiteit uitoefent, ook al heeft hij de leeftijd van 65 jaar bereikt
De gepensioneerde met 45 jaar loopbaan

De gepensioneerde die op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag een toegelaten activiteit uitoefenen zonder de loongrenzen te moeten naleven.

Om na te gaan of de loopbaanvoorwaarde vervuld is, worden alle loopbaanjaren als werknemer, zelfstandige en ambtenaar in aanmerking genomen. Het gaat om de jaren die voldoen aan de criteria die opgelegd worden voor het recht op vervroegd pensioen (104 dagen voltijds per jaar).

Voor wie zijn de loongrenzen van toepassing?

Alle gepensioneerden die van een rustpensioen genieten (jonger dan 65 jaar of minder dan 45 loopbaanjaren op het moment van de pensionering) en alle personen die enkel een overlevingspensioen genieten, zijn aan de loongrenzen onderworpen. De grenzen zijn bovendien ook van toepassing op de echtgenoot van een gepensioneerde die een gezinspensioen geniet, ook al heeft hij de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Voor 2022 zijn de volgende loongrenzen van toepassing:

 

Jonger dan 65 jaar (vervroegd of gezinspensioen)

Jonger dan 65 met enkel overlevingspensioen

Wettelijke pensioenleeftijd (overlevingspensioen of echtgenoot met gezinspensioen)

Werknemers en ambtenaren met kinderlast (bruto inkomsten)

12.951 euro

25.127 euro

30.333 euro

Werknemers en ambtenaren zonder kinderlast (bruto inkomsten)

8.634 euro

20.102 euro

24.937 euro

Zelfstandigen (of combinatie zelfstandige en werknemer/ ambtenaar) met kinderlast (netto inkomsten)

10.360 euro

20.102 euro

24.267 euro

Zelfstandigen (of combinatie zelfstandige en werknemer/ ambtenaar) zonder kinderlast (netto inkomsten)

6.907 euro

15.826 euro

19.950 euro

Wat is de sanctie in geval van overschrijding?

Sinds 1 januari 2015 staat de sanctie bij het overschrijden van de loongrenzen strikt in verhouding tot de overschrijding van de grenzen.

Een overschrijding met 30% leidt bijvoorbeeld tot een vermindering van het pensioen met 30% (dit houdt in dat de gepensioneerde het jaar nadien 30% van het totaalbedrag van zijn pensioen moet terugbetalen).  Een overschrijding met meer dan 100% leidt tot een schorsing van het pensioen voor het volledige kalenderjaar (de gepensioneerde zal dus het totaalbedrag van zijn pensioen van het volgende jaar moeten terugstorten).

Onterecht verkregen bedragen moeten worden terugbetaald.

Ingeval de beroepsactiviteit door de echtgenoot wordt uitgeoefend terwijl de gepensioneerde een gezinspensioen ontvangt, is geen enkele overschrijding toegestaan.

Bronverwijzing