Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Formulier voor belastingaangifte 2022 gepubliceerd

Nieuwe rubrieken en codes

Het model van het formulier voor uw aangifte in de personenbelasting 2022 (aanslagjaar 2022-inkomsten 2021) is onlangs verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2022.

13 april 2022

De coronacrisis heeft nooit geziene gevolgen voor de loonfiscaliteit, gevolgen die ook in 2021 zichtbaar blijven. Het verbaast ons dan ook niet dat de regeringsmaatregelen inzake de bestrijding van de economische en sociale gevolgen van de COVID-pandemie een zekere impact hebben gehad op de nieuwe rubrieken en codes van de aangifte. 

Maar ook daarbuiten zijn een aantal nieuwe (of gewijzigde) belastingverminderingen van kracht geworden.

Hierna overlopen we de belangrijkste nieuwigheden inzake fiscaliteit.

Nieuwe belastingvermindering voor installatie van een elektrische laadpaal

Om de aankoop en het gebruik van elektrische voertuigen door particulieren te stimuleren, werd dit jaar een belastingvermindering ingevoerd op uitgaven voor de installatie van een elektrische laadpaal door particulieren vanaf 1 september 2021. Voor de periode tot en met 31 december 2022 bedraagt de belastingvermindering 45 % van de gedane uitgaven. Dit tarief daalt in 2023 naar 30 %. Vanaf januari 2024 tot en met 31 augustus 2014 kan dan nog een belastingvermindering van 15 % verkregen worden.

Concreet moet u die uitgaven vermelden in vak X, rubriek K, code 1365 van uw belastingaangifte. De belastingvermindering (45%) wordt automatisch berekend.

Voor meer informatie kan u de site van de FOD Financiën te raadplegen of ons artikel van 3 december 2021.

Aanpassing belastingvermindering voor personen ten laste boven 65 jaar

Belastingplichtigen die familie (ouders, (over)grootouders, broers en zussen) van 65 jaar of ouder fiscaal ten laste hebben, kunnen genieten van een belastingvermindering voor deze personen ten laste.

De voorwaarden om te kunnen genieten van deze belastingvermindering werden dit jaar verstrengd. Voortaan geldt deze vermindering enkel voor familieleden die “zorgbehoevend” is, met name personen bij wie een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten is vastgesteld door een officiële instantie.

Tevens wordt vanaf dit jaar de verdubbeling van de vermindering die van toepassing was wanneer de persoon ten laste gehandicapt is, geschrapt.

Er wordt wel voorzien in een overgangsperiode van drie jaar voor iedereen die het vorige jaar reeds deze belastingvermindering genoot.

Concreet moet u het aantal personen ten laste dat voldoet aan de nieuwe voorwaarden aangeven in vak II, rubriek B, code 1027 van uw belastingaangifte (tevens code 1029 indien deze personen reeds vorig jaar ten laste waren en een zware handicap hebben). Personen ten laste die niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden maar in het verleden wel reeds ten laste waren, dienen te worden aangegeven in code 1043 (tevens code 1044 voor personen met een zware handicap).

Voor meer informatie kan u ons artikel van 23 december 2021 raadplegen.

Verlenging vrijstelling op de bijkomende vrijwillige overuren 

Zoals reeds aangegeven in ons artikel van 11 februari 2021: initieel werd voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 het aantal vrijwillige overuren verhoogd van 100 tot 220 uren in de zorgsector, andere cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze extra overuren zijn fiscaal en parafiscaal vrijgesteld.

Concreet betekende dit dat u geen belasting betaalde op de bezoldigingen voor deze 120 bijkomende vrijwillige overuren.

Deze maatregel werd uiteindelijk verlengd tot 30 juni 2021 voor werkgevers in de zogenoemde cruciale sectoren in de strijd tegen de COVID 19-pandemie.

Voor de periode tussen 1 juli en 31 december 2021 (en tevens voor 2022) werd de maatregel zelfs uitgebreid naar alle sectoren in het kader van de economische relance na de pandemie.

Daarom heeft de wetgever in vak IV rubriek A, de vorig jaar gecreëerde subrubriek A.11 (codes 1310 en 1311) uitgebreid om de vrijwillige overuren betaald of toegekend in 2021 aan te geven. Bedrijfsleiders kunnen genieten van dezelfde voordelen en dienen deze aan te geven in vak XVI rubriek A (codes 1413 en 1414).

Voor meer informatie kan u hierover ons artikel van 16 november 2021 raadplegen.

Belastingvermindering voor overuren die recht geven op overwerktoeslag

Op grond van een sociaal akkoord van 8 juni 2021 werd het aantal overuren met overloontoeslag dat fiscaal voordelig wordt behandeld onder de vorm van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing opgetrokken van 130 tot 180 overuren voor alle sectoren en dit voor de periode lopende van 1 juli 2021 tot 30 juni 2023. Voor aanslagjaar 2022 geldt het fiscaal voordeel m.a.w. enkel voor het tweede semester.

Voorheen gold deze verhoging van overuren enkel voor de bouwsector (180 uren)  en de horeca (360 uren), onder de voorwaarde van het gebruik van een aanwezigheidsregistratiesysteem in de bouw en een geregistreerd kassasysteem in de horeca.

De wetgever heeft in vak IV rubriek G, codes 1312 en 1313 ingevoerd, zodat het aantal overuren met overwerktoeslag in 2021 kan worden uitgesplitst tussen de periode tot 30 juni in code 1312 (maximum 130 uren) en voor de periode tot 31 december in code 1313 (maximum 180 uren). Voor de bouw- (code 1305) en de horeca-sector (code 1317) blijven aparte codes voorzien omdat deze sectoren voor het volledige jaar 2021 van het fiscale voordeel kunnen genieten.

Voor meer informatie kan u hierover ons artikel van 27 december 2021 raadplegen.

Aanpassing aangifte inkomsten uit deeleconomie en verenigingswerk

De zogenaamde bijkluswet – die het mogelijk maakte om onder bepaalde voorwaarden onbelast bij te verdienen – werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd, met behoud van deze wet tot 31 december 2020.

Een nieuwe wet voorzag vervolgens enkel voor 2021 een nieuw, tijdelijk regime voor inkomsten uit verenigingswerk, doch enkel sportclubs en sportactiviteiten, alsook uit de deeleconomie.

Met de nieuwe wet is het onbelast bijklussen verleden tijd. De vergoedingen worden voortaan belast aan een tarief van 20 %, met een forfaitaire kostenaftrek van 50 %.

De wetgever heeft in vak XV rubriek B, codes 1461 en 1462 ingevoerd. In code 1461 dient de afgehouden bedrijfsvoorheffing op inkomsten uit de deeleconomie te worden vermeld. Voor die inkomsten zijn de erkende deeleconomieplatformen immers verplicht bedrijfsvoorheffing in te houden. In code 1460 (die behouden bleef) dienen voortaan de vergoedingen uit de deeleconomie te worden aangegeven, in code 1462 de vergoedingen voor verenigingswerk.

Voor meer informatie kan u hierover ons artikel van 31 december 2020 consulteren.

Wat doet Securex voor u?

We laten u zeker weten wanneer Tax-on-web beschikbaar zal zijn om uw aangifte elektronisch in te dienen.

Bron

 

Fiscaal nieuws