Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Flexi-jobs sinds 1 april uitgebreid in bepaalde sectoren en verboden in andere

Het aantal sectoren waarin gebruik gemaakt kan worden van flexi-jobs werd begin 2024 sterk uitgebreid. Maar ook andere sectoren kunnen het gebruik van flexi-jobs invoeren via een koninklijk besluit. Sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn kunnen dan dat gebruik dan weer inperken. Dat is wat een recent koninklijk besluit retroactief gedaan heeft.

2 mei 2024

Naar welke sectoren werd het gebruik van flexi-jobs sinds 1 april uitgebreid?

De wet die het aantal sectoren dat gebruik kan maken van flexi-jobs uitbreidde, voorzag ook een uitbreiding in de Vlaamse kinderopvang, het onderwijs in Vlaanderen en de Vlaamse publieke sportsector. De uitbreiding naar die sectoren moest via een koninklijk besluit worden ingevoerd. En dat is nu gebeurd.

Het koninklijk besluit treedt retroactief in werking sinds 1 april 2024 en breidt de sectoren waarin flexi-jobs gebruikt kunnen worden uit naar de volgende sectoren:

 • Werkgevers uit het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) met als hoofdactiviteit kinderopvang (NACE 88.91). Werkgevers uit de publieke sector moeten kinderopvang (NACE 88.91) als hoofdactiviteit hebben. En ze moeten gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of ze moeten afhangen van de Vlaamse Gemeenschap op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad

Voor deze sector wordt er vanaf 1 juli 2024 een bijkomende beperking op het gebruik van flexi-jobs ingevoerd. Vanaf dan is het jaarlijks toegelaten totaal arbeidsvolume aan flexi-jobs bij de werkgever beperkt tot maximaal 20% van het totaal arbeidsvolume gepresteerd door alle werknemers bij die werkgever.

 • Het officieel onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap waarvan de hoofdactiviteit beantwoordt aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.101, 85.102, 85.103, 85.105, 85.201, 85.202, 85.203, 85.205, 85.311, 85.312, 85.313, 85.321, 85.322, 85.323, 85.325, 85.410, 85.421, 85.591, 85.601 en 85.609. Bij de laatste code moet het gaan om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet, -koepel of scholengroep.
 • Het door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs
  Flexi-jobs kunnen enkel gebruikt worden voor functies waarvoor gewoonlijk gesubsidieerd personeel dat niet ressorteert onder de CAO-wet wordt ingezet. Bovendien moet de hoofdactiviteit van de gesubsidieerde inrichting beantwoorden aan de omschrijving van één van de NACE-codes 85.104, 85.106, 85.204, 85.206, 85.314, 85.324, 85.326, 85.410, 85.422, 85.591, 85.601 en 85.609. Bij de laatste code moet het gaan om centrale, ondersteunende diensten van een onderwijsnet, -koepel of scholengroep.
 • De werkgevers uit de sport- en cultuursector
  De cao-wet mag niet van toepassing zijn op de werkgever, het moet dus gaan om werkgevers uit de publieke sector. De hoofdactiviteit van de werkgever moet bovendien beantwoorden aan de omschrijving van één van de NACE-codes 93.1 (creatieve activiteiten, kunst en amusement) of 90 (sport). Tot slot moet de werkgever gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of afhangen van de Vlaamse Gemeenschap op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.

In welke sectoren werd het gebruik van flexi-jobs vanaf 1 april 2024 beperkt?

De nieuwe wetgeving over het gebruik van de flexi-jobs, biedt sectoren ook de mogelijkheid om het gebruik van flexi-jobs te beperken. Die beperking moet ook ingevoerd worden via een koninklijk besluit. Het koninklijk besluit dat de flexi-jobs sinds 1 april 2024 retroactief uitbreidt, bevat voor andere sectoren ook een beperking.

Dat betekent dat flexi-jobs sinds 1 april 2024 niet gebruikt kunnen worden in één van de volgende sectoren:

 • Het paritair comité voor de landbouw (PC 144)
 • Het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145), met uitzondering van werkgevers van het tuinbouwbedrijf waarvan de activiteit bestaat uit
  • Het aanleggen en/of onderhouden van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen, groene zones, begraafplaatsen, met inbegrip van begraafplaatsen van vreemde militairen in België of
  • Het aanleggen en/of onderhouden in eigen beheer van parken, tuinen, sportterreinen, recreatieterreinen of groene zones, wanneer de werklieden van de onderneming hoofdzakelijk aan deze activiteiten zijn tewerkgesteld;
 • De dienstboden en hun werkgevers die deel uitmaken van het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323)

Wat doet Securex voor jou ?

Heb je nog vragen over het gebruik van de flexi-jobs? Contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron