Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale regularisaties zonder attest 281.25- Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte

De meeste fiscale fiches zijn de deur uit. Mocht je nog onrechtmatige betalingen vaststellen voor inkomstenjaar 2022, breng ons hier dan zo snel mogelijk en ten laatste tegen 15 juli 2023 van op de hoogte.

4 juli 2022

HEEL DE TEKST TERUG INVOEREN OM FOUTEN TE VERMIJDEN

Waarover gaat het?

Wanneer je in de loop van een vorig inkomstenjaar (bv. 2022) teveel bezoldigingen hebt toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders, dan moet de regularisatie van deze onrechtmatige betaling in principe gebeuren door middel van een attest 281.25.

De te veel betaalde bezoldigingen moeten het gevolg zijn van ongewilde vergissingen of van ongewilde administratieve vertragingen. 

Dit attest 281.25 kan evenwel niet worden opgesteld vóór 1 september van het jaar volgend op dat van de betaling van de teveel of onrechtmatig betaalde sommen.

De rechtzetting van onrechtmatige betalingen zonder attest 281.25 kan strikt gezien dus tot en met 31 augustus 2023 gebeuren. Met de vakantieperiode in aantocht vragen we jou echter om ons ten laatste tegen 15 juli 2023 op de hoogte te brengen.

Meer informatie over de situatie en voorwaarden waarin je gebruik moet maken van het attest 281.25 vind je hier.

De wijze waarop de onverschuldigde som vóór die datum (m.n. tussen het ogenblik van betaling, maar vóór 1 september van het jaar hierop volgend) dient gerecupereerd te worden, is afhankelijk van de vraag of de fiscale fiches reeds verzonden werden of niet.

Hoe een onverschuldigde som regulariseren zonder attest 281.25?

De fiscale fiches werden nog niet verzonden (in principe tot einde februari)

Aangezien deze termijn voor de meeste fiscale fiches verstreken is, gaan we in dit artikel niet dieper in op deze hypothese. 

De fiscale fiches werden reeds verzonden (in principe tussen einde februari en 31 augustus van het jaar volgend op dat van de betaling van de inkomsten)

Zijn de fiscale fiches al verzonden, dan vorder je als werkgever in principe het nettobedrag van de onverschuldigde betaling bij je werknemer terug.

Via Belcotax-on-web wordt dan een verbeterende fiche opgestuurd naar de administratie, waarvan de verkrijger een afschrift ontvangt.

De teveel betaalde bedrijfsvoorheffing daarentegen moet je als werkgever rechtstreeks bij de fiscus terugvorderen. De fiscus zal dan de belastbare grondslag rechtzetten en je terugbetalen.  

Wat zijn de voordelen van regularisatie buiten het attest 281.25 om?

De terugvordering van de onverschuldigde betaling, buiten het attest 281.25 om, houdt volgende voordelen in:

 • Administratief gezien houdt de regularisatie via verbeterende fiches een veel snellere en meer soepele uitvoering in dan het gebruik van het attest 281.25
 • Daarnaast zal je als werkgever in geval van gebruik van een attest 281.25 vaak niet het netto, maar wel het bruto bedrag van de onverschuldigde betaling bij je werknemer terugvorderen.

Dit heeft te maken met het feit dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing na 31 augustus (start inkohieringen) verrekend wordt met de verschuldigde belasting. Deze bedrijfsvoorheffing kan vanaf dat ogenblik dan in principe niet meer door jou als werkgever gerecupereerd worden bij de fiscus, maar dit zal rechtstreeks bij de belastingplichtige werknemer dienen te gebeuren. Hiervoor is in principe steeds een tussenkomst van de taxatiedienst via het attest 281.25 nodig.

Hoe kunnnen we jou helpen? 

Omdat de regularisatie van onverschuldigde betalingen buiten het attest 281.25 voordelen biedt, raden wij werkgevers die teveel loon betaalden in 2022 (of eerder) aan om de onverschuldigde sommen zo snel mogelijk recht te zetten. Je brengt ons hier best zo snel mogelijk van op de hoogte.

Ondanks de officiële deadline van 31 augustus 2023 om correcties te doen buiten het attest 281.25, vragen wij je vriendelijk om rekening te houden met onderstaande timings:

 • Lonen: gewone correcties op inkomstenjaar 2022
  • Gelieve deze aan ons door te geven tegen 15 juli 2023
 • Vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing via de loonsverwerking : correcties op inkomstenjaar 2022:
  • Gelieve deze aan ons door te geven tegen 15 juli 2023
 • Vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via aangifte 274 (website): correcties op inkomstenjaar 2022
  • Hou er rekening mee dat wij geen aangiften 274 (bedrijfsvoorheffing) doen zonder dat we de berekeningen hebben gedaan.