Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Fiscale regularisaties zonder attest 281.25- Ga nu reeds tot actie over

De meeste fiscale fiches zijn de deur uit. Mocht u nog onrechtmatige betalingen vaststellen voor inkomstenjaar 2021, ga dan nu reeds tot actie over. Hoewel de rechtzetting ervan tot en met 31 augustus 2022 kan gebeuren zonder de toepassing van het attest 281.25, houdt u best rekening met de vakantieperiode in aantocht.

4 juli 2022

Waarover gaat het?

Wanneer u in de loop van een vorig inkomstenjaar (bv. 2021) teveel bezoldigingen heeft toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders, dan moet de regularisatie van deze onrechtmatige betaling in principe gebeuren door middel van een attest 281.25.

De te veel betaalde bezoldigingen moeten het gevolg zijn van ongewilde vergissingen of van ongewilde administratieve vertragingen. 

Dit attest 281.25 kan evenwel niet worden opgesteld vóór 1 september van het jaar volgend op dat van de betaling van de teveel of onrechtmatig betaalde sommen.

Meer informatie over de situatie en voorwaarden waarin u gebruik dient te maken van het attest 281.25 vindt u hier.

De wijze waarop de onverschuldigde som vóór die datum (m.n. tussen het ogenblik van betaling, maar vóór 1 september van het jaar hierop volgend) dient gerecupereerd te worden, is afhankelijk van de vraag of de fiscale fiches reeds verzonden werden of niet.

Hoe een onverschuldigde som regulariseren zonder attest 281.25?

De fiscale fiches werden nog niet verzonden (in principe tot einde februari)

Aangezien deze termijn voor de meeste fiscale fiches verstreken is, gaan we in dit artikel niet dieper in op deze hypothese. 

De fiscale fiches werden reeds verzonden (in principe tussen einde februari en 31 augustus van het jaar volgend op dat van de betaling van de inkomsten)

Zijn de fiscale fiches al verzonden, dan vordert de werkgever in principe het nettobedrag van de onverschuldigde betaling terug bij zijn werknemer.

Via Belcotax-on-web wordt dan een verbeterende fiche opgestuurd naar de administratie, waarvan de verkrijger een afschrift ontvangt.

De teveel betaalde bedrijfsvoorheffing daarentegen wordt rechtstreeks door de werkgever bij de fiscus teruggevorderd. De fiscus zal de belastbare grondslag rechtzetten en de werkgever terugbetalen.  

Wat zijn de voordelen van regularisatie buiten het attest 281.25 om?

De terugvordering van de onverschuldigde betaling, buiten het attest 281.25 om, houdt volgende voordelen in:

 • administratief gezien houdt de regularisatie via verbeterende fiches een veel snellere en meer soepele uitvoering in dan het gebruik van het attest 281.25
 • daarnaast zal de werkgever in geval van gebruik van een attest 281.25 vaak niet het netto, maar wel het bruto bedrag van de onverschuldigde betaling bij de werknemer terugvorderen

Dit heeft te maken met het feit dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing na 31 augustus (start inkohieringen) verrekend wordt met de verschuldigde belasting. Deze bedrijfsvoorheffing kan vanaf dat ogenblik dan in principe niet meer door de werkgever gerecupereerd worden bij de fiscus, maar dit zal rechtstreeks bij de belastingplichtige werknemer dienen te gebeuren. Hiervoor is in principe steeds een tussenkomst van de taxatiedienst via het attest 281.25 nodig.

Wat doet Securex voor u? 

Omdat de regularisatie van onverschuldigde betalingen buiten het attest 281.25 voordelen biedt, raden wij werkgevers die teveel loon betaalden in 2021 (of eerder) aan om de onverschuldigde sommen zo snel mogelijk recht te zetten. U brengt ons hier best zo snel mogelijk van op de hoogte.

Ondanks de officiële deadline van 31 augustus 2022 om correcties te doen buiten het attest 281.25, vragen wij u vriendelijk om rekening te houden met onderstaande timings:

 • lonen: gewone correcties op inkomstenjaar 2021
  • gelieve deze aan ons door te geven tegen 10 augustus 2022
 • vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing via de loonsverwerking : correcties op inkomstenjaar 2021:
  • gelieve deze aan ons door te geven tegen 15 juli 2022
 • vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via aangifte 274 (website): correcties op inkomstenjaar 2021
  • gelieve deze aan ons door te geven tegen 15 augustus 2022. Wij zullen hiervoor een forfaitair bedrag aanrekenen van 100 euro per maand  

Vergeet niet: ook al bestaat de mogelijkheid om teveel betaalde sommen te regulariseren via het attest 281.25, onverschuldigde betalingen blijven steeds een delicate kwestie in de relatie werkgever- werknemer.