Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Federale mobiliteitsenquête: beantwoord deze vóór 31 januari

Alle ondernemingen die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen hebben opnieuw gegevens over de verplaatsingen van hun werknemers tussen hun woon- en werkplaats moeten inzamelen. Vorig jaar hebben we u geïnformeerd over deze mobiliteitsenquête en hebben we het te volgen stappenplan toegelicht.

14 januari 2022

Deze maand moet u de verzamelde inlichtingen elektronisch meedelen aan FOD Mobiliteit en Vervoer, en dit vóór 31 januari 2022.

Enquêteformulier

U vindt het formulier en de applicatie via deze link. U krijgt toegang via uw elektronische identiteitskaart en moet beschikken over een gebruikersnaam en een paswoord. Deze zijn dezelfde als voor de andere elektronische toepassingen van de sociale zekerheid (RSZ-aangifte, aangifte sociaal risico,…).

Tijd voor stap 3 van de procedure

Nadat u de gegevens ingezameld heeft, moest u ze meedelen aan de ondernemingsraad.  De ondernemingsraad heeft dan twee maanden de tijd gehad om een advies uit te brengen alvorens het verslag aan de FOD Mobiliteit en Vervoer overgemaakt wordt.

Is er geen ondernemingsraad in de onderneming aanwezig, dan neemt de vakbondsafvaardiging deze taak over. Is er evenmin een vakbondsafvaardiging, dan maakt u het verslag rechtstreeks aan de werknemers over, zonder dat deze nog advies moeten uitbrengen.

De inlichtingen moeten vervolgens vóór 31 januari 2022 op elektronische wijze aan de FOD Mobiliteit en Vervoer meegedeeld worden.  Deze levert dan een elektronisch ontvangstbewijs af, voor echt verklaard door een elektronische handtekening.

Bedrijfsvervoerplan in Brussel

Bedrijven in Brussel moeten een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen.  Ze moeten de vragenlijst van het BVP invullen, en moeten dan niet nog eens apart de federale mobiliteitsenquête invullen. Er geldt dus geen dubbele verplichting voor deze bedrijven.

Meer info?

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

Heeft het invullen van de mobiliteitsenquête bij u vragen opgeroepen ? Raadpleeg onze Legal Consultants, zij kunnen samen met u over uw mobiliteitsbeleid nadenken en u de nodige juridische toelichting geven. Stuur een mail naar: consultinglegal@securex.be.

Bron