Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Eerdere gezondheidstoestand wordt ook een discriminatiegrond

Op aanbeveling van Unia werd er een wetsvoorstel ingediend dat werknemers wil beschermen tegen discriminatie op basis van hun gezondheidstoestand in het verleden. Momenteel is het enkel verboden om te discrimineren op basis van een ‘huidige of toekomstige gezondheidstoestand’.

5 augustus 2022

Update: deze wet is in werking getreden op 27 oktober 2022.

Door de discriminatiegrond te verruimen, zal ook een gezondheidstoestand uit het verleden beschermd worden door de Antidiscriminatiewet. Het wetgevend initiatief moet zorgen voor meer kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Het komt tegelijk tegemoet aan de aanbevelingen van Unia.

Lacune in de Antidiscriminatiewet

Vandaag mag je (kandidaat-)werknemers niet discrimineren op grond van hun ‘huidige of toekomstige gezondheidstoestand’. Volgens de letter van de wet zou je dus wel mogen discrimineren op basis van een ziekte of ongeval die zij opliepen in het verleden en waarvan zij nu genezen of aan het genezen zijn. Voor ziektes uit het verleden bestaat er momenteel enkel een bescherming wanneer het gaat om chronische ziektes met blijvende gevolgen die als handicap kunnen worden beschouwd.

Ook beschermd tegen discriminatie voor gezondheidstoestand uit het verleden

Dat achterpoortje wordt nu gesloten. De (kandidaat-)werknemers zullen beschermd worden tegen iedere vorm van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Stel, een kandidaat-werknemer wil na longkanker naar de werkvloer terugkeren. Een potentiële werkgever ontzegt deze persoon een job uit vrees voor een herval. Volgens de huidige wettekst zou dat geen discriminatie zijn. Onder het nieuwe wetsvoorstel kan de potentiële werkgever daarentegen gesanctioneerd worden wegens discriminatie op basis van de gezondheidstoestand in het verleden.

Anders gezegd: bij het beoordelen van discriminatie op basis van de gezondheidstoestand zal het onderscheid tussen de huidige/toekomstige medische toestand en het medische verleden niet meer relevant zijn.

Wat betekent de verruiming voor jou?

Bij het aanwerven, in dienst houden of ontslaan van personeel moet je altijd extreem voorzichtig zijn wanneer de gezondheidstoestand een beweegreden zou kunnen vormen. Zo kan je een schadevergoeding gelijk aan zes maanden loon moeten betalen, als je een werknemer ontslaat op basis van de gezondheidstoestand. Een dergelijk ontslag vormt immers een verboden discriminatie.

Iemand die net hersteld is van een hartoperatie of burn-out zal wellicht niet meteen in staat zijn om dezelfde taken als vroeger te doen. In dat geval zal je de arbeidsomstandigheden op vlak van arbeidsorganisatie of inrichting van de werkvloer moeten aanpassen.

Lees ook: Handicap en redelijke aanpassingen: moet u uw werknemer een andere functie toewijzen?

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de organisatie van jouw personeelsbeleid na terugkeer van werknemers uit arbeidsongeschiktheid of andere vragen? Dan kan je jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron

Welzijn op het werk
Ziekte en ongeval