Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een uitsluiting en een uitbreiding voor flexi-jobs vanaf 1 juli 2024

Een nieuw koninklijk besluit breidt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uit tot de werknemers van de sector van de binnenscheepvaart. In de sector van de begrafenisondernemingen is het gebruik van flexi-jobs voortaan beperkt tot de taken die door een gelegenheidswerknemer kunnen worden uitgevoerd.

5 juli 2024

Tot welke sectoren werd het gebruik van flexi-jobs vanaf 1 juli uitgebreid?  

Zoals aangekondigd in onze actua van 26 juni 2024 breidt het koninklijk besluit van 9 juni 2024 het toepassingsgebied van de wet op de flexi-jobs uit naar de volgende sectoren:

  • Het officieel onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap
  • Het door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs
  • De werkgevers uit de publieke sport- en cultuursector

Een nieuw koninklijk besluit van 20 juni 2024 bepaalt dat ook werknemers van de sector van de binnenscheepvaart (PC 139) voortaan kunnen werken als flexi-jobber.

Welke sector heeft de opt-out-clausule geactiveerd sinds 1 juli 2024? 

Dit nieuwe koninklijk besluit van 20 juni 2024 bevestigt ook de gedeeltelijke activering van de opt-out-clausule voor de uitvaartsector.

De sector van de begrafenisondernemingen heeft namelijk beslist om al zijn werknemers, met uitzondering van de gelegenheidswerknemers, uit te sluiten van het toepassingsgebied van de flexi-jobs.

Onder gelegenheidswerknemer moet worden verstaan: de werknemers die occasioneel worden tewerkgesteld in de uitvaartsector na een overlijden en die in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Dit is dus uitsluitend van toepassing op werknemers die:

  • Taken uitvoeren zoals documenten overbrengen, lichamen overbrengen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en helpen bij de koffietafel
  • De kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie)wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden, de (ceremonie)wagen besturen en net houden
  • Het rouwdrukwerk klaarmaken voor verzending: plooien, in omslagen steken
  • Alle werkzaamheden op de begraafplaats verrichten, zoals monumenten en/of accessoires (foto, belettering, columbariumplaatjes, ...) plaatsen of wegnemen
  • Kleine, niet-regelmatige onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in en aan de gebouwen naargelang van bezoeken en ceremonies
  • Ondersteuning bieden bij koffietafels

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over het gebruik van flexi-jobs? Contacteer je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bronnen

Contractuele bijzonderheden