Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Duaal leren in het Vlaamse volwassenenonderwijs

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de uitbreiding van duaal leren naar het volwassenenonderwijs. In dat kader, in uitvoering van het decreet hierover, keurde de Vlaamse Regering opnieuw principieel het besluit goed dat duaal leren invoert in het volwassenenonderwijs.

17 mei 2022

Duaal leren voor volwassenen : vanaf wanneer?

Duaal leren bestaat sinds het schooljaar 2019-2020 als volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer.

Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs leren in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) combineren met leren op de werkvloer.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Net als in het secundair onderwijs kunnen overeenkomsten enkel gesloten worden met erkende leerondernemingen.

Welke overeenkomst sluiten?

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, sluit een betaalde overeenkomst met het CVO en een erkende onderneming.

Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist:

  • Bij minstens 20 uur per week op de werkplek geldt een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ en krijgt de cursist een vergoeding voor de uren werkplek- én onderwijsinstellingscomponent. Bovendien bouwt de cursist socialezekerheidsrechten op.
  • Bij minder dan 20 uur per week leren op de werkvloer geldt een ‘overeenkomst duale opleiding’ en worden enkel de uren op de werkplek vergoed.

Welke vergoeding betalen?

De hoogte van de leervergoeding wordt geregeld in het uitvoeringsbesluit. Dit is nog niet 100% officieel. Voorlopige informatie vind je hier.

Meer info?

Raadpleeg voor meer informatie de site Vlaanderen.be.

Bronnen

  • Decreet van de Vlaamse Regering van 25 maart 2022 dat bepaalde aspecten regelt van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2022
  • Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering (principieel goedgekeurd op 11 maart en opnieuw op 29 april 2022, nog niet gepubliceerd). Over dit besluit wordt het advies nog ingewonnen van de Raad van State.
  • Site van Vlaanderen.be
Vlaanderen