Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De technische bedrijfseenheid en RSZ-korting eerste aanwervingen

In ons artikel van 31 december gaven we u al een overzicht van de impact van de hervorming van de RSZ-korting voor eerste aanwervingen. De RSZ heeft ondertussen de definitie van de technische bedrijfseenheid verder verduidelijkt. In dit artikel vatten we deze informatie voor u samen en geven we enkele voorbeelden om dit te verduidelijken.

31 januari 2022

Wat is de technische bedrijfseenheid (TBE)?

Tot nu definieerde de wetgeving over de RSZ-korting voor de eerste werknemers het begrip TBE niet. Dat leidde tot veel verwarring, discussies en zelfs rechtszaken. Op basis van de rechtspraak en de interpretatie van de RSZ ontstond er wel een praktische definitie.

Die praktische definitie is nu ook in de wet opgenomen. De wet maakt een onderscheid tussen een simultane TBE en een historische TBE. Dat onderscheid is van belang voor de telling van het aantal werknemers in de TBE en de rang van de werknemers. Die telling en de rang bepalen het bedrag van de korting.

Voor de RSZ-korting voor de eerste aanwervingen, kan de RSZ oordelen dat twee of meerdere juridische entiteiten samen één geheel vormen. Dat geheel wordt dan een technische bedrijfseenheid, of afgekort TBE, genoemd.

Een sociale en socio-economische band

Twee of meer juridische entiteiten worden, voor deze wet, als één TBE beschouwd als ze:

 • Gemeenschappelijke personen in dienst hebben (sociale band), zoals:
  • Werknemers die van de ene entiteit naar de andere overstappen
  • Werknemers die als zelfstandige beginnen te werken en daarbij dezelfde of een gelijkaardige activiteit uitvoeren als de onderneming waar ze werkten
  • Ondernemingen die de activiteiten van een andere voortzetten met een andere eigenaar, maar met gedeeltelijk hetzelfde personeel
   • Als werknemers na een faillissement worden overgenomen in het kader van hoofdstuk III van cao nr. 32bis worden die werknemers niet in aanmerking genomen om de sociale band te bepalen
  • En gelijkaardige of aanvullende activiteiten hebben (socio-economische band):
   • Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijf dat zich in verschillende filialen en juridische entiteiten opsplitst

Het kan zowel gaan om

 • Juridische entiteiten die tegelijkertijd bestaan, dit is een zogenaamde simultane TBE
 • Als om juridische entiteiten die elkaar opvolgen in de tijd of die opgesplitst zijn en daarna geen band meer hebben, dit is een zogenaamde historische TBE
Beide voorwaarden moeten vervuld zijn

De RSZ verduidelijkt dat er steeds een sociale en socio-economische band moet zijn tussen twee ondernemingen om een TBE te vormen. Twee ondernemingen die personeelsleden delen, vormen dus geen TBE als er geen socio-economische band is.

Voorbeeld 1: stel dat u een restaurant heeft in Brugge. Na enige tijd begint u eveneens een take-away in Gent. De take-away en het restaurant hebben een andere benaming en maken ook deel uit van twee aparte juridische entiteiten. De twee ondernemingen hebben ook geen gemeenschappelijke website.

Omdat beide ondernemingen zo ver van elkaar verwijderd zijn en een ander publiek hebben, worden ze, in afwezigheid van een socio-economische band, niet als één simultane TBE beschouwd. Ze zullen niet als een simultane TBE beschouwd worden, zelfs als ze personeelsleden zouden delen.

Voorbeeld 2: stel dat u als werknemer bij een elektricien werkt. U heeft 4 collega werknemers. Na enige tijd beslist u om zelfstandige elektricien te worden. U geeft uw ontslag en vestigt zich als zelfstandige.

Vormt u als u na zes maanden een eerste werknemer aanwerft een historische TBE met uw voormalige werkgever?

Voor de RSZ hangt dat af van de socio-economische verwevenheid die tussen beide bedrijven bestaat. Als u bijvoorbeeld een deel van de klantenportefeuille en materiaal van uw voormalige werkgever zou overnemen, dan beschouwt de RSZ de twee ondernemingen als een historische TBE. Dat betekent dat de regels voor een historische TBE van toepassing zijn. 

Begint u evenwel zonder dat u klanten of materiaal van uw voormalige werkgever overneemt, dan vormt u geen historische TBE met de onderneming van uw voormalige werkgever.

Wat is een simultane TBE? 

Er is sprake van een simultane TBE als verschillende juridische entiteiten als één geheel functioneren omdat ze een nauwe sociale en socio-economische band hebben.

Als verschillende bedrijven een simultane TBE vormen, wordt de rang voor de toekenning van de RSZ-korting bepaald op het niveau van de TBE.

De korting zelf wordt nog altijd op het niveau van de juridische entiteiten toegepast. Als de rangvolgorde bepaald is, dan blijft die vastgeklikt op het niveau van de juridische entiteit

Voorbeeld:

 • Eerste stap: bepaling van de rangAls in een TBE al 4 werknemers werken, zal een vijfde werknemer enkel het recht kunnen openen op de korting voor een vijfde werknemer. Ook al begint hij te werken als de eerste werknemer van een nieuwe juridische entiteit binnen de TBE.
 • Tweede stap: bepaling van het recht op de kortingIn dat geval zal de werknemer zelfs geen korting openen. En dat omdat de nieuwe juridische entiteit zelf geen 5 werknemers in dienst heeft. Wat nodig is om het recht op de korting te openen.

Elke vermindering kan bijgevolg maar één keer tegelijk binnen dezelfde TBE worden toegepast. Het is dus niet meer nuttig om een bijkomende onderneming op te richten om daarin nieuwe werknemers aan te werven.Juridische entiteiten die samen een simultane TBE vormen, worden door de wet bijna als één werkgever gezien. Daarom kan er binnen die TBE voor maximaal 6 werknemers een korting voor de eerste aanwerving toegepast worden. Als er op hetzelfde moment binnen de TBE 6 werknemers werken, kan er geen bijkomende korting meer worden toegekend.

Wat is een historische TBE? 

Er is sprake van een historische TBE als juridische entiteiten elkaar in de tijd opvolgen. Het kan ook gaan om bedrijven die zich van elkaar afgesplitst hebben. En die na de afsplitsing, op het moment van een nieuwe aanwerving, geen nauwe band meer met elkaar hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bedrijf dat opgesplitst is en waarbij de twee ondernemingen nadien concurrenten worden.

Ondernemingen blijven deel uitmaken van de historische TBE tot 12 maanden na de opvolging in de tijd of tot 12 maanden na de splitsing waarbij de band verbroken wordt.

Ook bij een historische TBE moet er, om het recht op de RSZ-korting te openen, sprake zijn van een bijkomende tewerkstelling in vergelijking met de situatie vóór de eerst dag van tewerkstelling van de nieuwe werknemer. Het mag over een vervanging gaan.

Historische TBE: gevolgen op de rang en de toegekende korting

Het bepalen van de rang voor de toekenning van de RSZ-korting, gebeurt hier op het niveau van de juridische entiteit en niet op het niveau van de TBE.

De korting voor elk van de aanwervingen, kan maar één keer binnen dezelfde juridische entiteit toegepast worden. Maar, in tegenstelling tot de simultane TBE,  bestaat hier wel de mogelijkheid om de dezelfde korting meerdere keren binnen de historische TBE toe te passen.

Voorbeeld: een juridische entiteit heeft 2 werknemers en wordt op 15 maart 2022 opgesplitst. Beide ondernemingen A en B worden elkaars concurrent. En elk van hen neemt 1 werknemer over.

Onderneming B neemt op 15 april 2022 twee nieuwe werknemers aan. Er is dan in onderneming B een bijkomende tewerkstelling van 1 werknemer. Onderneming B heeft op 15 april 2022 immers tegelijk 3 werknemers in dienst en dat is er 1 meer dan in de historische TBE.

 • Bepaling van de rang en de korting

Die derde werknemer zal dan bij B het recht op een RSZ-korting voor de derde werknemer openen.

Wat doet Securex voor u?

Bepaalde regels moeten nog verder uitgewerkt worden in een KB. Zodra we meer duidelijkheid hebben, leest u het ook op Lex4You.

Bronnen