Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De nieuwe geïndexeerde fiscale bedragen zijn officieel

Zoals elk jaar publiceert de belastingadministratie rond deze tijd het bericht betreffende de automatische indexering van de bedragen inzake inkomstenbelastingen. Het gaat om de bedragen voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022).

23 maart 2022

Dit bericht bevat alle verschillende indexeringsregels die van toepassing zijn op de overeenkomstige bedragencategorieën opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen van 1992.

Wat is het nut van dit indexeringsbericht?

Aan de hand van dit bericht:

  • Kunt een inschatting maken van de inkomstenbelasting 2022 (aanslagjaar 2023)
  • Kunt u als werkgever uw loonbeleid aanpassen (de na te leven maximum- of minimumbedragen) om te zorgen dat de verschillende fiscale voordelen blijven gelden
  • Kan er een correcte berekening gemaakt worden van het concrete voordeel voor de werknemers van bepaalde voordelen van alle aard of sociale voordelen die in 2022 zijn toegekend (door de belastbare basis en de vrijgestelde basis te berekenen)

Interessante bedragen voor de HR-praktijk

Beschrijving Bedrag of coëfficiënt
Indexeringscoëfficiënt van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woning 1,9084
Minimaal bedrag van het voordeel in natura betreffende de terbeschikkingstelling van een wagen € 1.400
Vrijgesteld bedrag van de vergoedingen voor reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling met een ander vervoermiddel dan de fiets, het openbaar vervoer of het door de werkgever georganiseerd gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden  € 430
Vrijgestelde maximale werkgeversbijdrage in de woon-werkverplaatsing met de fiets € 0,25
Vrijgesteld maximumbedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (loonbonus) € 3.094

Maximale beroepsinkomsten die worden toegekend aan sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers, enzovoort

€ 21.010
Bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat in 2021 niet mag worden overschreden om de bedrijfsvoorheffing in 2022 per kwartaal te kunnen betalen € 42.710

Een compleet overzicht van de actuele fiscale bedragen vindt u terug in onze Fiscolist

Bron

  • Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2023, Belgisch Staatsblad van 25 februari 2022
Fiscaal nieuws