Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De inflatie stijgt tot 7,59%, wat betekent dit voor uw loon?

De inflatie is in januari 2022 van 5,71 naar 7,59% gestegen. Dit is het hoogste niveau sinds augustus 1983, toen bedroeg de inflatie 7,90%. Maar wat betekent dit voor uw loon en uw budget ?

2 februari 2022

Spilindex wordt waarschijnlijk opnieuw overschreden

Door deze hoge inflatie zal de spilindex naar alle waarschijnlijkheid  voor de derde keer op zeer korte termijn (cfr. augustus 2021 en december 2021) overschreden worden.Dit betekent dat de wedden van het overheidspersoneel, evenals een aantal sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen) opnieuw met 2% zullen verhogen in de maanden maart en april 2022.

Dit geldt ook voor het GMMI, de flexilonen en de lonen in de social profitsector – zoals de rusthuizen en de socio-culture sector.Vermits de afgevlakte gezondheidsindex van januari 2022 113,42 bedraagt zou de spilindex van 113,76 in februari bereikt worden. Dit is te wijten aan de stijgende inflatie omwille van de hoge brandstofprijzen.

En dat is nog niet alles want volgens de inflatievooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende spilindex (116,04) al bereikt worden in april 2022, waardoor de sociale uitkeringen in mei 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2022 opnieuw met 2% aangepast worden.

Wat is de impact voor de andere sectoren?

Deze hoge inflatie heeft uiteraard ook een impact op de loonindexaties van alle andere  sectoren.In de privésector werkt men doorgaan met 2 grote vormen van indexsystemen:

 

Tijdstip

Bedrag

In welke sector

Voor- en nadelen

Een vast indexsysteem

Het tijdstip is veranderlijk

Het indexpercentage is vast

Vb. PC 116 (chemie)

Men weet steeds hoeveel de index bedraagt, maar niet wanneer hij zal moeten toegekend worden

Een veranderlijk indexsysteem

 

Het tijdstip is vast

Het indexpercentage is veranderlijk

Vb. PC 200 (aanvullend PC voor bedienden)

Men weet steeds op welk tijdstip deze index verschuldigd is, maar niet hoeveel hij zal bedragen

De meeste sectoren hebben een veranderlijk systeem. Dit werd zo overeengekomen tussen de sociale partners in het paritair comité en vastgelegd in een algemeen verbindend verklaarde CAO.

Het indexsysteem van uw paritair comité kan u vinden op L4Y onder sectoraal/index/indexregels.Of nu het ene of het andere indexsysteem wordt toegepast, allen dragen ze momenteel de gevolgen van deze hoge inflatie.

  • PC 200 kende op 1/1/2022 een index van 3,58% - voor 1/1/2023 bedraagt de indexprognose momenteel 3,65%
  • PC 116 kende een index van 2% op 1/12/2021 en zal vermoedelijk een nieuwe index hebben van 2% op 1/2/2022
  • In PC 111 worden de lonen geïndexeerd op 1/7/2022 – de teller van de indexprognose staat momenteel op 5,79%

Raadpleeg onze indexprognoses

Uiteraard hebben deze indexaties een impact op de lonen van uw personeel en uw budget. Nu de inflatie torenhoog is heeft u er nog meer belang bij om dit alles van dichtbij op te volgen.

Securex berekend maandelijks de indexprognoses – zo houdt u steeds de knip op uw budget.Consulteer dus zeker de indexprognose voor uw paritair comité.

Voor bijkomende info kan u ook steeds terecht bij uw legal advisor via myhr@securex.be.