Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronavirus: overeenkomst met Nederland voor grensarbeiders loopt af op 30 juni 2022

Wegens de pandemie moesten je grensarbeiders misschien telewerken. België heeft in het kader van de bestrijding van Covid-19 akkoorden over thuiswerk gesloten met de buurlanden, met name met Nederland.

24 mei 2022

Deze akkoorden bepalen dat thuiswerkdagen worden gelijkgesteld met werkdagen in de staat waar je werknemer gewoonlijk werkt

Deze tijdelijke akkoorden waren een goede oplossing tijdens de coronaviruscrisis. Er is echter nog niets geregeld voor de periode na de crisis.

Daarom werkt de regering momenteel aan een wetsvoorstel om een wettelijk kader tot stand te brengen waardoor grensarbeiders aan structureel telewerk kunnen doen zonder dat dit negatieve fiscale gevolgen heeft.

Wij brengen je op de hoogte op Lex4You zodra wij hierover meer informatie hebben.

Einde verlengingen

Zoals we meldden in ons artikel van 6 april 2022 werd het akkoord tussen België en Nederland in december 2021 verlengd tot 31 maart 2022 en door stilzwijgende verlenging tot 30 juni 2022.

Vandaag is telewerken echter niet meer verplicht. Daarom hebben de bevoegde autoriteiten van België en Nederland op 31 maart jongstleden besloten dat dit akkoord na 30 juni 2022 niet zal worden verlengd. Het loop dus af op 1 juli 2022.

Wat betekent dit voor jou?

Vanaf 1 juli 2022 worden de ontvangen bezoldigingen voor thuis gewerkte dagen belast in de woonstaat, d.w.z. in Nederland voor je Nederlandse grensarbeiders. Dezelfde regel geldt voor Belgische grensarbeiders die in Nederland werken.

Concreet betekent dit dat je als werkgever geen bedrijfsvoorheffing meer mag inhouden op de bezoldigingen van je Nederlandse grensarbeiders die thuis werken, zelfs als ze telewerken wegens maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.   

Een ruimere interpretatie

Het akkoord tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland bepaalt dat als je grensarbeiders thuis werken “wegens de maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de Covid-19-pandemie te bestrijden” ze belastbaar blijven in de staat waar zij gewoonlijk - d.w.z. vóór de gezondheidscrisis - hun beroepsactiviteiten uitoefenen.

De beëindigings- en verduidelijkingsovereenkomst van 31 maart 2022 preciseert dat de term “maatregelen” in het akkoord’ breed moet worden uitgelegd. Deze term omvat ook aanbevelingen, richtlijnen en praktijken van werkgevers in verband met de Covid-19-pandemie.

Bovendien is deze regeling ook van toepassing op de bezoldigde periodes van inactiviteit wegens het coronavirus. Met andere woorden, de dagen waarop je werknemers hadden moeten werken, moeten ook worden gelijkgesteld met gewerkte dagen in de staat waar ze gewoonlijk werken.

Meer weten?

Meer informatie over de verplichtingen in het stelsel van grensarbeiders vind je in onze fiche op Lex4You. 

Bron(nen):