Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronapremie: het is nog niet te laat voor de uitbetaling

In heel wat sectoren werden er de afgelopen periode loonakkoorden voor 2021-2022 gesloten. Hierbij werd in een groot deel van de sectoren beslist om een coronapremie toe te kennen.

9 februari 2022

Werd in uw sector niets beslist, of werd het maximumbedrag van 500 euro niet toegekend? Dan had u de mogelijkheid om zelf op ondernemingsvlak een (aanvullende) coronapremie toe te kennen.

De beslissing om een coronapremie toe te kennen moest door de sector of de onderneming ten laatste op 31 december gebeuren.

Voor de effectieve toekenning van de premie werd de datum verlengd tot 31 maart 2022.Het VAPH heeft ons meegedeeld dat werkgevers met een PAB of een PVB budget geen coronapremie kunnen toekennen met dat budget.

De deadline van 31 maart 2022 komt nu stilaan in zicht

In een groot aantal sectoren is de al dan niet toekenning van de coronapremie afhankelijk van de resultaten van de onderneming.

Vermits Securex niet over deze gegevens beschikt, moet u ons laten weten of u deze coronapremie al dan niet moet toekennen aan uw personeel.Zonder deze info kunnen wij niet starten met de berekeningen en de bestelling van deze coronapremie/consumptiecheques. 

Maar ook indien u zelf op ondernemingsvlak beslist heeft om een coronapremie toe te kennen, hebben wij bepaalde info van u nodig.

Deze coronapremie is namelijk onderworpen aan een RSZ-solidariteitsbijdrage van 16,5%. Bovendien moet de premie ook op de individuele rekening van de werknemer staan.

Waarom is deze deadline zo belangrijk?

Indien u deze info niet doorgeeft, loopt u het risico dat deze premie alsnog tot loon wordt geherkwalificeerd. Dat betekent dat u een patronale RSZ-bijdragen van ongeveer 25% verschuldigd bent. Daarnaast zullen ook de RSZ-bijdragen voor werknemers en de normale bedrijfsvoorheffing betaald moeten worden.

Vergeet de toekenningsmodaliteiten niet

Kende u een hoger bedrag aan consumptiecheques toe dan wat er sectoraal werd vastgelegd? Dan moet u voor het bijkomende gedeelte sowieso ofwel een ondernemings-cao of een individuele overeenkomst afsluiten.

Daarnaast voorziet de regelgeving ook dat die cheques zowel elektronisch als op papier kunnen worden toegekend.

Meestal werd deze beslissing al voorzien door uw sector in de sector-CAO coronapremie.

Is dit niet het geval en legt de sectorale cao enkel het bedrag van de cheques vast. Dan heeft u de keuze om de cheques elektronisch of op papier toe te kennen.

Wilt u in dat geval elektronische cheques toekennen? Dan moet u als werkgever nog een bijkomende ondernemings-cao of bijkomende individuele overeenkomsten afsluiten – u heeft hiervoor nog tot 31 maart 2022 de tijd.

Wat doet Securex voor u?

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij uw Legal of Client Advisor via myHR@securex.be.