Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronamaatregelen voor de zorg en het onderwijs binnenkort terug van stal gehaald

In 2020 en 2021 nam de regering heel wat specifieke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Nu de omikronvariant voor een groot aantal besmetting zorgt, wil de regering sommige van die maatregelen opnieuw invoeren.

24 januari 2022

Via een recent ingediend wetsontwerp wil de regering een zevental maatregelen die in het verleden al gebruikt konden worden, herinvoeren. Die maatregelen zouden enkel door werkgevers in de zorg of het onderwijs kunnen worden gebruikt. Werkgevers uit die sectoren zouden er tot 31 maart 2022 gebruik van kunnen maken.

Daarnaast komt er een RSZ-korting voor werkgevers in de evenementensector, discotheken, dancings en binnenspeeltuinen.

De volgende dagen leest u meer over die maatregelen op Lex4You. Zodra de maatregelen officieel zijn, leest u het ook op Lex4You.

Welke maatregelen worden aangekondigd?

De regering wil in het eerste kwartaal van 2022 de volgende maatregelen invoeren voor werkgevers in de zorg en het onderwijs:

 • De neutralisatie van de uren studentenarbeid
 • De mogelijkheid om vrijwilligers in commerciële rusthuizen in te zetten
 • De mogelijkheid om personen die een aanvraag ingediend hebben voor internationale bescherming gedurende de eerste vier maanden van hun verblijf tewerk te stellen. En dat voor zover hun verzoek ten laatste op 31 december 2021 geregistreerd werd
 • De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten met tijdelijk werkloze werknemers. Elke overeenkomst moet minstens een duur hebben van 7 kalenderdagen
 • De mogelijkheid om werknemers ter beschikking te stellen van werkgevers in de zorg en het onderwijs
 • De mogelijkheid om het tijdskrediet of thematisch verlof te onderbreken om in de zorg en het onderwijs te gaan werken
 • De mogelijkheid om tijdens het brugpensioen of SWT te gaan werken bij een werkgever in de zorg en het onderwijs te gaan werken met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkeringen
 • Een RSZ-korting voor werkgevers in de evenementensector, discotheken, dancings en binnenspeeltuinen
Vergeet het sociaal overleg niet

Als u als werkgever uit één van die sectoren gebruik wilt maken van één van deze maatregelen, moet u het sociaal overleg binnen uw bedrijf respecteren. Daarom moet u een maatregel, nadat u die voor het eerst heeft gebruikt, op de eerstvolgende vergadering van de ondernemingsraad bespreken.

U moet dat maandelijks blijven doen tot u de maatregel niet meer gebruikt.

Heeft u geen ondernemingsraad, dan plaatst u de bespreking op de agenda van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Heeft u ook geen comité, dan overlegt u met de vakbondsafvaardiging.

Wie is werkgever in de zorg of het onderwijs?

Werkgevers uit de volgende sectoren worden beschouwd als werkgevers uit de zorg of het onderwijs:

 • PC 318 voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp
 • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 • PC 322 voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités
 • De private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • De private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum

Ondernemingen met de volgende NACE-codes worden als openbare gezondheidsinstellingen -of diensten beschouwd. Zij kunnen ook gebruik maken van de maatregelen:

 • 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909
 • 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909
 • 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999

Wat doet Securex voor u?

Zodra het wetsontwerp in de kamer goedgekeurd wordt, leest u het op Lex4You. Met vragen over deze maatregelen kunt u bij uw Securex Legal Advisor terecht via myHR@Securex.be.

Bron