Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronamaatregelen ook in andere sectoren binnenkort terug van stal gehaald

Nu de omikronvariant voor een groot aantal besmetting zorgt, hebben de sociale partners een akkoord bereikt over een soepel gebruik van bepaalde arbeidsrechtelijke maatregelen. Deze maatregelen zullen in alle sectoren gelden, maar niet in de zorg en het onderwijs.

24 januari 2022

Update 27 januari 2022: de regering heeft een akkoord bereikt om deze maatregelen ook effectief in te voeren vanaf 23 januari 2022.

Zodra deze maatregelen officieel zijn, leest u het ook op Lex4You. Het is de bedoeling om deze toe te passen tot eind februari.

Over welke maatregelen werd een akkoord bereikt?

De sociale partners bereikten een akkoord over:

  • De mogelijkheid om 45 uur studentenarbeid te presteren zonder dat die uren in aanmerking komen voor het saldo van 475 uur studentenarbeid met verminderde RSZ-bijdragen
  • De mogelijkheid om personen die een aanvraag ingediend hebben voor internationale bescherming gedurende de eerste vier maanden van hun verblijf tewerk te stellen. En dat voor zover hun verzoek ten laatste op 31 december 2021 geregistreerd werd
  • De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten met tijdelijk werkloze werknemers. Zij behouden 75% van hun werkloosheidsuitkeringen. Elke overeenkomst moet minstens een duur hebben van 7 kalenderdagen
  • De mogelijkheid om het tijdskrediet, landingsbanen of thematisch verlof te onderbreken om opnieuw voltijds te werken, met behoud van 75% van de uitkeringen. Het zal ook mogelijk zijn om tijdelijk overuren te presteren voor werknemers in tijdskrediet, landingsbanen of thematisch verlof
  • De mogelijkheid om tijdens het brugpensioen of SWT te werken met behoud van de bedrijfstoeslag en 75% van de werkloosheidsuitkeringen
  • De mogelijkheid om tijdens het (vervroegd) pensioen onbeperkt bij te verdienen
  • De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur af te sluiten van minstens 7 kalenderdagen. En dat ook als er voorafgaand opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur afgesloten werden die al de maximale duur bereikt hebben

Wat doet Securex voor u?

Met vragen over deze maatregelen kunt u bij uw Securex Legal Advisor terecht via myHR@Securex.be.

Bronnen

  • Diverse persberichten