Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Buitenlandse kaderleden: geen nominatieve lijstverplichting voor 2022

Stelt u ingekomen onderzoekers en/of belastingplichtigen tewerk? Goed nieuws: aangezien er dit jaar geen uitvoeringsbesluit meer komt, moet u voor het inkomstenjaar 2022 uitzonderlijk geen nominatieve lijst van uw medewerkers bij de fiscus indienen.

13 december 2022

Nieuwe fiscale regeling sinds 2022

Dit jaar werden twee nieuwe belastingstelsels ingevoerd : eentje voor ingekomen belastingplichtigen (BBIB) en eentje voor ingekomen onderzoekers (BBIO). Deze bepalingen vervangen het bijzondere belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden en zijn van toepassing op de ingekomen belastingplichtigen (werknemers en bedrijfsleiders) en ingekomen onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 in België beginnen te werken.

Dit stelsel is bovendien fiscaal voordelig omdat het de mogelijkheid biedt om bepaalde vergoedingen vrij te stellen van belastingen.  

Wanneer moet u een nominatieve lijst indienen?

Als u ingekomen onderzoekers en/of belastingplichtigen in dienst hebt, bent u verplicht om een nominatieve lijst op te stellen en die ten laatste op 31 januari van elk jaar aan de fiscus te bezorgen. Die lijst moet de gegevens bevatten over de medewerkers die in de loop van het voorbije jaar het bijzondere belastingstelsel hebben genoten. Zo kan de fiscus ook de nodige controles uitvoeren.

De wijze van mededeling van deze lijst wordt in principe vastgesteld bij koninklijk besluit.

De FOD Financiën heeft evenwel aangekondigd dat er dit jaar geen uitvoeringsbesluit komt. Door de afwezigheid van dat uitvoeringsbesluit wordt die verplichting ingetrokken. U moet dus geen nominatieve lijst bij de fiscus indienen voor het inkomstenjaar 2022.

Bron:

FOD Financiën

Fiscaal nieuws
Bedrijfsvoorheffing