Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bezorg ons tijdig jouw correcties van bedrijfsvoorheffing

Wens je nog verbeterde aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te dienen voor 2023? Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte en vóór 12 juli 2024. Finprof sluit op 31 augustus 2024 af voor de aangiften op inkomstenjaar 2023.

11 juni 2024

Waarover gaat het?

Heb je te veel loon betaald in 2023? Als dat het geval is, zal je sociaal secretariaat Securex  op jouw verzoek correcties doorvoeren in de lonen. Wij zullen verbeterde aangiften voor 2023 in de bedrijfsvoorheffing indienen. Zowel de  gecorrigeerde aangiften als de originele aangiften, gebeuren via Finprof.

Finprof is een applicatie van de FOD Financiën om je elektronische aangiften in de bedrijfsvoorheffing in te dienen. 

Voor het inkomstenjaar 2023 kunnen deze correcties wettelijk en administratief gezien nog tot en met 31 augustus 2024 worden doorgevoerd.

Lees meer over Finprof

Waarom de deadline van 12 juli 2024? 

Hoewel Finprof wordt afgesloten op 31 augustus 2024 houden wij rekening met de vakantieperiode. Omdat er veel correcties verwerkt moeten worden er in die periode minder personeel aanwezig is, vragen wij jou om ons de correcties aan de lonen ten laatste op 12 juli 2024 te bezorgen.

Wat met de correcties aan de fiscale vrijstellingen?

Correcties aan de fiscale vrijstellingen (voor doorstorting van bedrijfsvoorheffing) die betrekking hebben op inkomstenjaar 2023 moesten ons al worden bezorgd ten laatste op 15 mei 2024. Voor die correcties is de verlenging van de termijn tot 12 juli 2024 dus niet van toepassing.

Wat na het afsluiten van Finprof op 31 augustus 2024?

Na 31 augustus 2024 blijven rechtzettingen voor 2023 mogelijk maar ze moeten dan als volgt gebeuren:

  • Ofwel via bezwaarschrift
  • Ofwel door een aanvullende of verbeterende fiche in te dienen

We nemen deze twee mogelijkheden door.

Via een bezwaarschrift

Voor een negatieve correctie met terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing moet je een bezwaarschrift  indienen.

Je kan dit soort van correcties best vermijden aangezien de FOD Financiën uitgaat van een inkohiering voor natuurlijke personen vanaf 31 augustus. In principe is het dus niet langer mogelijk is terugbetaling te krijgen van de ingekohierde bedrijfsvoorheffing op de personenbelasting (PB).

De behandeling van het bezwaarschrift kan bovendien een zekere tijd in beslag nemen.

Daarnaast heb je geen garantie van dat de bedrijfsvoorheffing wordt terugbetaald indien deze oorspronkelijk werd ingekohierd wegens wanbetaling en zonder geldige reden.

Door een aanvullende of verbeterende fiche in te dienen

De tweede mogelijkheid is dat je een verbeterende of aanvullende fiche indient.

Wil je het loon annuleren zonder het bedrag van de aangegeven bedrijfsvoorheffing te wijzigen? Dan moet je een verbeterende fiche indienen;

Wil je een bijkomend loon aangeven? In dit geval moet je, als er een voorheffing verschuldigd is, boetes en verwijlinteresten betalen wegens laattijdige betaling.

In beide gevallen wordt geen factuur van de bedrijfsvoorheffing afgeleverd. Het bewijsstuk is namelijk ofwel jouw belastingaftrek indien het bezwaarschrift wordt goedgekeurd door de FOD Financiën, ofwel jouw inkohiering in het geval van bijkomende bedrijfsvoorheffing.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je correcties aanbrengen aan de lonen van 2023? Bezorg ze ons dan ten laatste op 12 juli 2024 via e-mail op het volgend adres: myHR@Securex.be

Securex kan de lonen dan corrigeren en tijdig verbeterende aangiften van bedrijfsvoorheffing indienen.

Wil je nog rechtzettingen aan de lonen van 2023 doorvoeren na 31 augustus 2024? Dan vragen we jou om contact op te nemen met jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be

Fiscaal nieuws