Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belastingvoordeel bouwsector: minimumuurloon voor 2024 is gekend

Ondernemingen uit de bouw- en aanverwante sectoren waarvan de werknemers ploegenarbeid verrichten op werven, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een fiscale vrijstelling. Een van deze voorwaarden is dat de werknemers een bepaald minimum uurloon moeten verdienen. Controleer zeker of jouw werknemers aan deze voorwaarde voldoen.

6 februari 2024

Voor 2024 werd dit minimumloon opgetrokken tot 16,67 euro per uur.

Als gevolg van de hoge inflatie zijn de lonen (in de bouw- en aanverwante sectoren) de laatste tijd sterk gestegen. Het minimumloon dat vereist is om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, zal in veel gevallen dan ook geen probleem vormen.

Hieronder lees je meer informatie over:

  • Het belastingvoordeel
  • De vier basisvoorwaarden
  • Het minimumuurloon
  • Bouwsector: ga na of u nog in aanmerking komt!

Betaal 18% minder bedrijfsvoorheffing

De fiscale gunstmaatregel bestaat uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat je als werkgever een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag bijhouden. Sinds 2020 is dit deel gelijk aan 18% van het totaal van de belastbare bezoldigingen van alle betrokken werknemers. 

Vier basisvoorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze maatregel moet je onderneming de volgende voorwaarden vervullen:

  • Het werk moet in een of meer teams (de officiële term is ploegen) worden verricht die uit ten minste twee personen bestaan. Studenten en leerlingen in een alternerende opleiding komen niet in aanmerking
  • De teamleden moeten hetzelfde of complementair werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang
  • De teamleden verrichten werkzaamheden op werven (de officiële term is werken in onroerende staat op locatie)
  • Tot slot moet de werkgever de betrokken werknemers in 2024 een bruto-uurloon van ten minste 16,67 euro betalen (basisbedrag vóór indexering: 13,75 euro)

Heb je nog vragen over deze voorwaarden? Aarzel niet om contact op te nemen met jouw Securex Legal Advisor. Die helpt je graag verder. Het is wel belangrijk dat je zelf controleert of je onderneming aan alle basisvoorwaarden voldoet, want dat is jouw verantwoordelijkheid als werkgever.

Lees meer over de vrijstellingsvoorwaarden

Een bruto-uurloon van minstens 16,67 euro

Een van de toepassingsvoorwaarden van deze fiscale vrijstelling is dat je als werkgever een bruto-uurloon betaalt van ten minste 16,67 euro (bedrag 2024). Met ‘bruto-uurloon’ wordt het loon vóór inhouding van socialezekerheidsbijdragen bedoeld. Bovendien is het een absoluut en forfaitair bedrag.

Dat loon hoeft bijgevolg niet gekoppeld te worden aan een wekelijkse regeling (arbeidsregeling). Bovendien tellen eventuele premies, toeslagen en overloon,… niet mee.

Niet alle werknemers moeten het minimum ontvangen

Lange tijd werd gedacht dat alle leden van de ploeg dit minimale bruto-uurloon moesten verdienen. Dit principe werd weerlegd door de circulaire van 2 maart 2020: het minimale bruto-uurloon hoeft niet voor elke werknemer van de ploeg 16,67 euro (bedrag 2024) te bedragen.

Maar de vrijstelling is enkel van toepassing op het loon van de werknemers die aan dit minimumbedrag komen.

Indexering in de bouwsector

Als gevolg van de hoge inflatie zijn de lonen in de bouwsector (paritair comité nr. 124) opnieuw gestegen op 1 januari 2024.

Het minimale bruto-uurloon dat vereist is om voor de vrijstelling in aanmerking te komen (16,67 euro), zou dit jaar dus geen probleem mogen vormen. Aan die voorwaarde zal in principe worden voldaan voor alle werknemers in de bouwsector.

De basisschaal voor categorie I bedraagt momenteel 17,234 euro.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je dat wij de fiscale vrijstelling voor je berekenen? Dan hebben daarvoor jouw toestemming nodig. Vergeet ook niet om zelf te kijken of je onderneming aan alle voorwaarden voldoet. Dat is jouw verantwoordelijkheid als werkgever.

Als klant van het Sociaal Secretariaat Securex heb je normaalgezien in het najaar van 2023 een e-mail ontvangen waarin je de vrijstelling kon aanvragen voor 2024. Je mag ons ook altijd een mailtje sturen naar myHR@securex.be om ons toestemming te geven.

Bronnen

  • Artikel 275/5 WIB
  • Circulaire 2020/C/38 van 2 maart 2020
Fiscaal nieuws