Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Belastingverhoging bij onjuiste aangifte van fiscale vrijstellingen

Maak jij ook gebruik van één of meerdere fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing? Weet dan dat je een belastingverhoging kunt krijgen wanneer je een onjuiste aangifte doet. Een koninklijk besluit bepaalt nu het tarief van deze verhogingen volgens de aard en de ernst van de inbreuk.

20 oktober 2022

Een verschillend tarief per type van overtreding

Tot voor kort bestond er geen wettelijke basis om belastingverhogingen op te leggen in geval van fouten bij de aangifte van fiscale vrijstellingen. De wet van 28 maart 2022 bracht hier verandering in en legde in bepaalde gevallen verhogingen op tussen de 10% en de 200%.

Het koninklijk besluit van 13 september 2022 verfijnt die wet nu door een concreet percentage te bepalen per type van overtreding en in functie van de ernst ervan.

Verhogingspercentages per type overtreding

Overtreding

Ernst

Verhoging

A. Overtreding te wijten aan omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige

Nihil

B. Overtreding zonder het opzet de belasting te ontduiken

1ste overtreding

10%

2de overtreding

20%

3de overtreding

30%

4de overtreding en volgende

Toepassing van punt C

C. Overtreding met het opzet de belasting te ontduiken

1ste overtreding

50%

2de en 3de overtreding

75%

4de en 5de overtreding

100%

6de en 7de overtreding

150%

8ste overtreding en volgende

200%

gepaard gaande met valsheid of gebruik van valse stukken of met een omkoping of een poging tot omkopen van ambtenaren

200%

Voor de bepaling van het correcte percentage voor de overtredingen onder punt B en C tellen de vorige overtredingen niet mee wanneer voor vier opeenvolgende maandelijkse of kwartaalvervaldagen geen enkele overtreding, afzonderlijk beschouwd, is bestraft.

Waarop worden deze percentages berekend?

De belastingverhogingen zullen berekend worden op de nog verschuldigde en door te storten bedrijfsvoorheffing aan de fiscus.

Voorbeeld

Het bedrijf Fraudex heeft wetens en willens 10.000 euro aan fiscale vrijstelling aangegeven, terwijl het maar recht had op 6.000 euro. Er wordt een eerste overtreding vastgesteld ‘met het opzet om belastingen (bedrijfsvoorheffing) te ontduiken’. In dat geval zal er op het verschil (4.000 euro) een belastingvermeerdering worden toegepast van 50% (2.000 euro).

Over welke fiscale vrijstellingen gaat het precies?

‘Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing’: het is een hele mond vol, maar het principe is eenvoudig. Als werkgever houd je bedrijfsvoorheffing in op het loon van je werknemers, maar in sommige gevallen moet je een deel van die bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus.

Hoe groot is dat deel dat je mag houden? Dat hangt af van het type van de fiscale vrijstelling. Zo bestaat er een fiscale vrijstelling voor overuren, onderzoek en ontwikkeling (O&O), nachtarbeid, ploegenarbeid, …

Lees meer over de voorwaarden en tarieven van elke vrijstelling

Wat doet Securex voor jou?

Securex zal de fiscale vrijstellingen enkel berekenen en aangeven mits we jouw akkoord hebben. Je bent hierbij zelf verantwoordelijk om na te gaan of je aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet en om ons tijdig alle juiste informatie door te geven. Doe je dat nauwgezet, dan hoef je niet wakker te liggen van een belastingverhoging zoals in de tabel hierboven.

Onze werkwijze

Wanneer je als klant van het Sociaal Secretariaat Securex mogelijk in aanmerking komt voor een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, zullen we jou rond het einde van elk kalenderjaar contacteren via een mailing. Hierin lichten we nog eens de voorwaarden toe en kan je vervolgens jouw expliciet akkoord geven om de vrijstelling voor het komende jaar te laten berekenen en aangeven door Securex. Meestal moet je ons ook nog maandelijks extra info bezorgen over de betrokken werknemers en hun activiteiten.

 

Bron

 

Fiscaal nieuws