Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrag van de borgtocht voor 2022

In sommige gevallen moet de werknemer de goede uitvoering van zijn verplichtingen garanderen door een geldsom als waarborg te geven. Een andere naam voor die waarborg is borgtocht.

9 februari 2022

Het bedrag van de borgtocht mag in 2022 volgende grenzen niet overschrijden:

Jaarloon van de werknemer

Maximaal bedrag van de borgtocht

Minder dan € 44.096,60

1 maand loon

Meer dan € 44.096,60

3 maanden loon

Plafond voor 2022

Het plafond van € 44.096,60 is afkomstig uit de cao nr. 41bis van de Nationale Arbeidsraad, die ook de indexeringsregels voor dat plafond bevat. De cao bepaalt nu dat het bedrag van de borgtocht niet meer dan 1 of 3 maanden loon mag bedragen, naargelang het jaarloon van de werknemer al dan niet hoger is dan € 44.096,60.

Waarborg vragen van uw werknemer?

Overweegt u een borgtocht te vragen van uw werknemer? Dan staat uw Securex Legal Advisor klaar om u een correcte clausule te helpen opmaken!

Voor meer info over de borgtocht, log in op Lex4You en ga naar onze pagina Borgtocht in de rubriek Sociaal > Dossiers > Contracten - Clausules > Bedingen in een arbeidsovereenkomst.

Bron