Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedienden land- en tuinbouw (PC’s 144 en 145) wijzigen van paritair comité

De bedienden van de land- en tuinbouw gaan op 1 januari 2023 over van PC 200 naar PC 144 of 145. Wat met hun rechten?

11 januari 2023

De bedienden van de land- en tuinbouw (PC’s 144 en 145) ressorteerden tot eind 2022 onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200). Op 1 januari 2023 zijn zij overgegaan naar het paritair comité van hun collega-arbeiders. Dit alles met het oog op de harmonisering van de statuten van de arbeiders en die van de bedienden.

Harmonisatie arbeiders-bedienden

In het kader van deze harmonisatie werden de laatste jaren al grote stappen genomen. Denken we maar aan het eenheidsstatuut. Een volgende stap is het harmoniseren van de paritaire comités. Dit wil zeggen: de arbeiders en bedienden van dezelfde ondernemingen gelijk(er) behandelen. Een obstakel in dit traject is het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) waarin bedienden verzameld worden die verbonden zijn aan een heleboel verschillende paritaire comités voor arbeiders. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de harmonisatie van de aanvullende pensioenen. De land- en tuinbouw is de tweede sector (na de sector van de houtbewerking en de stoffering (PC 126)) die zijn bedienden weghaalt uit PC 200.

Wat met de rechten van deze bedienden?

We moeten vooreerst een onderscheid maken tussen de bedienden in dienst op de datum van overgang en deze die nieuw in dienst komen vanaf 1 januari 2023.

De bedienden die reeds in dienst waren op 31 december 2022 behouden al hun rechten van PC 200. Dit wil zeggen: hun (barema)loon, hun jaarlijkse premies, de tussenkomst in de vervoerskosten volgens PC 200, het recht op ecocheques enz. Dit tot op het moment dat hun rechten zullen geregeld worden in een bijzondere cao.

De bedienden die in dienst komen vanaf 1 januari 2023 zijn momenteel enkel onderworpen aan de cao’s van de Nationale Arbeidsraad die gelden voor alle paritaire comités (bij gebrek aan gunstigere afspraken). Dit wil zeggen dat zij het nationaal minimumloon (cao nr. 43) genieten en de tussenkomst in de vervoerskosten zoals voorzien in cao nr. 19/9 (en dus geen recht kunnen laten gelden voor een tussenkomst in woon-werkverkeer met de eigen wagen).

Uiteraard staat het de werkgever vrij om meer toe te kennen.

Wat doet Securex voor jou?

Om de verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden te kunnen opvolgen voor jouw arbeiders en bedienden, hebben we ervoor gekozen om 2 nieuwe nummers te creëren: namelijk 144.200 voor de bedienden van de landbouw en 145.200 voor de bedienden van de tuinbouw (ongeacht welke subsector). Deze nummers zullen de bedienden ook op hun loonbrief zien verschijnen.

Wij hebben jouw dossier automatisch overgezet naar dit nieuw nummer en volgen de actualiteit binnen jouw paritair comité op de voet. Van zodra er nieuwigheden zijn in hun loon- of arbeidsvoorwaarden, hoor je het van ons.

Bronnen

Toepassingsgebied
Sectornieuws
Werkgevers