Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Anciënniteitsverlof in paritair comité 337

De werknemers in het paritair comité 337 hebben vanaf 1 januari 2022 jaarlijks recht op één dag anciënniteitsverlof vanaf drie jaar anciënniteit in de onderneming en twee dagen anciënniteitsverlof vanaf zeven jaar anciënniteit in de onderneming.

1 juni 2022

Anciënniteitsverlof

De werknemers in het paritair comité 337 (dat is het paritair comité voor de non-profitsector) hebben vanaf 1 januari 2022 jaarlijks recht op anciënniteitsverlof.

  • Eén dag anciënniteitsverlof vanaf drie jaar anciënniteit in de onderneming en
  • Twee dagen anciënniteitsverlof vanaf zeven jaar anciënniteit in de onderneming

Voor deeltijdse werknemers geldt dit prorata hun arbeidsduur.

Kevin werkt sinds 4 jaar bij VZW ABC . Vanaf dit jaar heeft hij dus elk jaar recht op een extra betaalde verlofdag.

En wat voor de persoonlijke assistenten in het kader van PAB/PVB?

Deze anciënniteitsdagen gelden ook voor de persoonlijke assistenten die met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn .

De assistenten tewerkgesteld met een takenovereenkomst zijn uitgesloten.

Ondernemingen die

  • via een cao
  • via het arbeidsreglement of
  • via de arbeidsovereenkomst

reeds vóór de inwerkingtreding van deze sectorcao anciënniteitsdagen hadden ingevoerd, vallen buiten het toepassingsgebied van deze sectorale regeling.

De volledige analyse van de cao kan je hier vinden.

Wat doet Securex voor jou?

Geef ons deze dagen door via de prestatiestaten (kalendercode DV) en wij zorgen ervoor dat deze worden ingeboekt bij de loonberekeningen.

Non-profitsector