Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Activeren van de e-Box Enterprise wordt absoluut noodzakelijk

Bedrijven kunnen via de e-Box Enterprise elektronische berichten uitwisselen met de overheid.

15 maart 2022

Tot nu toe was het nog altijd mogelijk om berichten per post te verzenden. Vanaf 4 april van dit jaar zal dit alternatief niet langer worden aangeboden voor de mededeling van neerlegging van uw jaarrekening. De Nationale Bank zal deze mededeling immers enkel nog via de e-Box Enterprise versturen.

Om niets te missen, moet u uw e-Box Enterprise zeker activeren. Bovendien hebt u er alles bij te winnen: het is goed voor het milieugratis en gemakkelijk.

Wie maakt gebruik van de e-Box Enterprise?

Bepaalde federale, gewestelijke en plaatselijke overheden versturen documenten via de e-Box Enterprise. De FOD Economie, de Vlaamse Belastingdienst en de socialezekerheidsinstellingen doen dit al.

De lijst van gebruikers wordt steeds langer. Vanaf 4 april 2022 zal dus ook de Nationale Bank van België (via de Balanscentrale) er gebruik van maken.

Mededeling van neerlegging van de jaarrekening wordt niet langer per post verzonden

Vanaf 4 april 2022 zal de NBB de mededeling van neerlegging van uw jaarrekening enkel nog naar de beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming sturen. Er zal geen verzending per post meer gebeuren.

Berichten via de e-Box: dezelfde rechtsgevolgen als op papier

In de wet wordt uitdrukkelijk bepaald dat elektronisch uitgewisselde berichten dezelfde rechtsgevolgen hebben als papieren berichten. De elektronische uitwisseling voldoet aan elke verplichting om gebruik te maken van aangetekende zendingen, al dan niet met ontvangstbevestiging.

Elke overheidsinstantie moet de bewijzen van verzending en ontvangst van berichten registreren en ter beschikking stellen van de ontvangers.

Overheidsinstanties zijn ook verplicht de ontvangers vooraf te informeren over de te volgen procedures en de rechtsgevolgen van de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box.

De e-Box Enterprise activeren is gemakkelijk 

De e-Box Enterprise is gratis, maar uw onderneming moet zich wel registreren.

  • Ga naar https://www.eboxenterprise.be/nl/index.html
  • Klik op “e-Box activeren”. Om de e-Box van uw bedrijf te activeren, moet u uw onderneming vooraf in CSAM* via https://www.csam.be/app032/camregistration/
  • Klik op “e-Box openen” en log in via itsme® of met uw elektronische identiteitskaart en uw pincode (via een kaartlezer)
  • Geef uw e-mailadres in om geïnformeerd te worden als er nieuwe documenten in de e-Box staan

Een uitgebreide beschrijving van alle stappen staat op www.eboxenterprise.be.

Wat doet Securex voor u?

Vanaf 1 april versturen wij u bepaalde rappels via de e-Box Enterprise. Die rappels worden dus niet meer via de post verstuurd. Het gaat bijvoorbeeld om rappels voor de rekeningafschriften va de RSZ, beheerskosten, ontbrekende prestaties, etc.

Bronnen

Fiscaal nieuws