Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aangifteformulieren 2022 voor vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen gepubliceerd

De koninklijke besluiten die de modellen van de aangifteformulieren inzake de vennootschaps-, rechspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) vastleggen, zijn in het Belgisch Staatsblad verschenen.

25 mei 2022

Verder heeft de belastingadministratie ons de indieningstermijnen voor de aangiften van deze belastingen en de openingsdata van de sites Biztax en Tax-on-web meegedeeld.

Wanneer kunt u uw aangiften in de vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen?

Deze aangiften vindt u op Biztax vanaf 17 mai 2022.

Ze moeten ingediend worden tegen 17 oktober 2022.

De belastingaangifte voor niet-inwoners/natuurlijke personen vindt u op Tax-on-web vanaf midden september 2022. De indieningstermijnen voor deze aangiften zijn echter nog niet bekend. We brengen u daarvan op de hoogte via Lex4You.

Bronverwijzingen :