Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Aangifteformulier niet-rijksinwoners 2023 gepubliceerd

Het aangifteformulier waarmee niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) hun inkomsten in België moeten aangeven, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het gaat over de inkomsten van 2022 (aanslagjaar 2023). Verlies hierbij de aangiftetermijnen in november 2023 niet uit het oog.

4 augustus 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van een bericht van de FOD Financiën..

Je kan vanaf nu jouw aangiften in de belasting niet-inwoners 2023 indienen via MyMinfin (Tax-on-web)(externe link). De uiterste datum van 24 november 2023 is ook bevestigd voor de online en papieren aangifte.

Wie moet een aangifte voor niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) indienen?

Ben je een niet-rijksinwoner en heb je inkomsten in België? Bijvoorbeeld een loon, een pensioen of huurinkomsten? Dan moet je een belastingaangifte voor niet-rijksinwoners (natuurlijke personen) indienen in ons land. Je zal dan op die inkomsten belast worden in België.

Opgelet, de belastingheffing in België is geen garantie dat je in het buitenland vrij bent van belasting. Enkel wanneer België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten met het land waar de niet-rijksinwoner zijn verblijfplaats heeft, zullen de inkomsten van Belgische oorsprong mogelijk enkel in België belast worden (als de overeenkomst dit toelaat).

Wanneer word je als niet-rijksinwoner beschouwd? 

Een niet-rijksinwoner is een persoon die geen woonplaats of 'zetel van fortuin' in België heeft.

De zetel van fortuin is de plaats van waaruit je jouw vermogen beheert. Het is steeds een feitenkwestie om te bepalen of iemand diens zetel van fortuin in het buitenland heeft of niet. Zo zou de fiscus jou bijvoorbeeld als een Belgische rijksinwoner kunnen beschouwen omdat jouw briefwisseling en bankuittreksels naar een adres in België gestuurd worden en je loon op een Belgische rekening wordt gestort. Ook al heb je jouw woonplaats in het buitenland, de zetel van fortuin blijft dan mogelijk België.

Wanneer wordt de belastingaangifte voor niet- rijksinwoners verstuurd?  

De datum waarop je als niet-rijksinwoner jouw aangifteformulier ontvangt, verschilt van jaar tot jaar en staat los van de verzending van de aangifte in de personenbelasting aan de Belgische belastingplichtigen.

In de meeste gevallen zullen niet-inwoners hun papieren aangifte pas na de vakantie en meer concreet rond oktober ontvangen. Doe je jouw aangifte echter online via Tax-on-web, dan moet je niet wachten tot je jouw aangifte via de post ontvangt. Je kan al vanaf half-september je aangifte via Tax-on-web indienen.

Tegen welke datum moet je deze aangifte indienen? 

De belastingaangifte voor niet-rijksinwoners moet worden ingediend:

  • Op papier: tegen 24 november 2023
  • Online via Tax-on-web: tegen 24 november 2023
  • Via een mandataris (boekhouder, accountant,…): tegen 24 november 2023

Bronnen

Fiscaal nieuws