Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Forfaitaire verblijfsvergoedingen binnenland

Bedragen vanaf 1 december 2022

Door de overschrijding van de spilindex werden de forfaits die fiscus aanvaardt, al verschillende keren geïndexeerd. Op 1 december 2022 verhoogden deze bedragen opnieuw.

Laatst bijgewerkt op 26 december 2022

Dagelijkse forfaitaire vergoeding

Maandelijkse forfaitaire vergoeding

Aanvullende vergoeding verblijfskosten

Verplaatsing van minimum 6 uur

“Rondreizende functies” (geen vereisten inzake minimumduur)

Huisvesting

19,60 euro geïndexeerd*

Max. 313,60 euro geïndexeerd
(= max. 16 x dagelijkse forfaitaire vergoeding)**

147,04 euro per nacht geïndexeerd***

* 10 euro basisbedrag (niet- geïndexeerd)

** Aan personeelsleden en bedrijfsleiders die een rondreizende functie uitoefenen of van wie de administratieve standplaats is gevestigd op de verblijfplaats van het personeelslid kan een aanvullende vergoeding van 60 euro (bedrag wordt niet geïndexeerd) voor internettoegang en telefoongebruik worden toegekend.

*** 75 euro per nacht basisbedrag (niet- geïndexeerd)

Alle artikelen over Forfaitaire verblijfsvergoedingen binnenland