Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
Sanction encourue lorsqu’aucun conseil d’entreprise n’est instauré

Quelles sont les sanctions applicables ?

L'employeur qui n'instaure pas de conseil d'entreprise alors qu'il y est légalement obligé ou qui entrave le bon fonctionnement de ce conseil, pourra être sanctionné.

Dernière mise à jour le 12 juin 2022

Wat dit eerste betreft, preciseren we dat er tegen een werkgever die nalaat de procedure van de sociale verkiezingen te beginnen en geen reactie zou krijgen op dag X-28 in de verkiezingsprocedure er alsnog op elk moment buiten de verkiezingsprocedure beroep kan worden aangetekend door ‘de meest gerede partij’.  Die dag X-28 is de uiterste datum om beroep aan te tekenen tegen de mededeling van de beslissing van de werkgever of gebrek aan dergelijke mededeling als de werkgever nalaat de verkiezingsprocedure op te starten.

Voor een overzicht van de toepasselijke sancties verwijzen we u naar het trefwoord “Overlegorganen” in ons dossier over het Sociaal Strafrecht, onder het federale luik . 

Tous les articles sur Sanction encourue lorsqu’aucun conseil d’entreprise n’est instauré