Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Tijdelijke crisismaatregelen

Bent u getroffen door een crisis? Heeft dit een impact op uw activiteiten? Wat zijn de oplossingen om u te helpen?

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2022

In sommige uitzonderlijke gevallen, kunt u aanspraak maken op bepaalde tijdelijke crisismaatregelen zoals een betalingsuitstel van uw sociale bijdragen, of het toekennen van een overbruggingsrecht. 

Voorbeelden: 

  • Overbruggingsrecht voor ondernemingen getroffen door de coronacrisis
  • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor ondernemingen getroffen door de Afrikaanse varkenspest of de crisis in de appelen- en perensector, enz. 

Het betalingsuitstel geldt telkens voor de kwartalen die door het RSVZ bepaald werden. U kunt dus niet zomaar voor elk gewenst kwartaal een betalingsuitstel vragen. Uiteraard kunt u voor niet-betrokken kwartalen wel een afbetalingsplan aanvragen.

De voorwaarden zijn telkens verschillend naargelang van de crisis die zich voordoet.

Welke crisismaatregelen kunnen momenteel aangevraagd worden? 

Fruitteeltsector maatregelen

Meer info: Fruitteeltsector: steunmaatregelen

Energiecrisis maatregelen

Meer info: Energiecrisis: steunmaatregelen voor zelfstandigen

Corona overbruggingsrecht 

Meer info: www.securex.be/nl/covid-19/overbruggingsrecht

Heden kan enkel nog het 'Overbruggingsrecht omwille van quarantaine / zorgen voor een kind aangevraagd worden.' 

Overbruggingsrecht ten gevolge van het conflict in Oekraïne (Kan niet meer worden aangevraagd)

Meer info: Overbruggingsrecht naar aanleiding van het conflict in Oekraïne

Steunmaatregelen voor zelfstandigen die met zware financiële moeilijkheden geconfronteerd worden ingevolge de Afrikaanse varkenspest 

Meer info: Moeilijkheden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest