Login
Service Contact Lex4You
Login

Coronavirus en overbruggingsrecht

De pandemie had, en heeft voor vele zelfstandigen nog steeds gevolgen. Aanvankelijk dienden de autoriteiten met spoed een hele reeks steunmaatregelen in te voeren en aan te passen naarmate de crisis verder evolueerde. Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de gezondheidscrisis kunnen nog tot maart 2022 gebruik maken van het overbruggingsrecht.

Contacteer ons

Types overbruggingsrecht voor 2022

 • Overbruggingsrecht omwille van quarantaine/zorgen voor een kind
 • Overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling
 • Overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen onderbreking - vanaf oktober 2021
 • Overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen onderbreking - van januari t.e.m. september 2021

Overbruggingsrecht omwille van quarantaine of zorgen voor een kind

Tot en 31 december 2022 worden de situaties van quarantaine of zorgen voor een kind specifiek ondergebracht onder de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Het is daarbij belangrijk dat het gaat om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit van thuis uit kunnen organiseren, komen niet in aanmerking.


Korte onderbreking omwille van quarantaine

Zelfstandigen die, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie worden geplaatst en daardoor hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten onderbreken.

Om hierop aanspraak te kunnen maken moet een quarantaine-attest voorgelegd worden op naam van de zelfstandige of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.   


Opgelet: Degenen die naar een rode zone zijn afgereisd of die kunnen telewerken komen niet in aanmerking.


Uiterste aanvraagdata


 • Voor juli, augustus en september 2021: 31 maart 2022
 • Voor de maanden oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor januari, februari en maart 2022: 30 september 2022


Korte onderbreking om te zorgen voor een kind

Deze steunmaatregel is van kracht voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen volledig moeten onderbreken omdat zij moeten instaan voor de zorg van hun kinderen in bepaalde omstandigheden:

 • Zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met hem samenwoont(situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar de kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat :
  • Het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt. Voorleggen van een quarantaine certificaat is verplicht. 
  • Het kinderdagverblijf, de klas of de school is volledig of gedeeltelijk gesloten (uitzondering schoolvakantieperiodes). Voorleggen van een schoolattest is verplicht.
  • Het kind is verplicht om op afstand de lessen te volgen. Voorleggen van een schoolattest is verplicht.
 • Zorg voor een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan. Voorleggen van een attest van het opvangcentrum is verplicht.

Opgelet: De zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onderbreken omwille van de zorg voor hun kind moeten aantonen dat zij deze activiteit gedurende minstens 7 kalenderdagen tijdens een kalendermaand onderbreken.  De dagen hoeven echter niet opeenvolgend te zijn, maar moeten zich wel degelijk in éénzelfde kalendermaand bevinden.

De zelfstandigen in hoofdberoep, de zelfstandigen in bijberoep, de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten, de student-zelfstandigen of de actief gepensioneerde zelfstandigen die op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de volgende financiële uitkering genieten: 


Vanaf 1 juliMet gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer1.646,38 euro1.317,52 euro
tussen 21 en 27 dagen1.234,79 euro988,14 euro
tussen 14 en 20 dagen823,19 euro658,76 euro
tussen 7 en 13 dagen411,60 euro329,38 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 september 2021Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer1.679,31 euro1.343,87 euro
tussen 21 en 27 dagen1.259,49 euro1.007,90 euro
tussen 14 en 20 dagen839,65 euro671,94 euro
tussen 7 en 13 dagen419,83 euro335,97 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 januari 2022Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer1.712,90 euro1.370,75 euro
tussen 21 en 27 dagen1.284,68 euro1.028,06 euro
tussen 14 en 20 dagen856,45 euro685,38 euro
tussen 7 en 13 dagen428,23 euro335,97 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 maart 2022Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer1.747,16 euro1.398,17 euro
tussen 21 en 27 dagen1.310,37 euro1.048,63 euro
tussen 14 en 20 dagen873,58 euro699,09 euro
tussen 7 en 13 dagen436,79 euro349,54 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


De onderstaande zelfstandigen hebben recht op een verminderde uitkering: 

 • De zelfstandigen in bijberoep van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021 en tussen 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022. 
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat hoger is dan 7.021,29 euro in 2021 en 7.329,22 euro in 2022.
 • De student-zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referete-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021 en tussen 7.329,22 en 14.658,44 euro in 2022.
 • En de zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen dat zich situeert tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro in 2021 en tussen 7.329,22 euro en 7.678,69 euro in 2022.


De overeenkomende bedragen worden weergegeven in onderstaande tabel: 


Vanaf 1 juli 2021Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer823,19 euro658,76 euro
tussen 21 en 27 dagen617,39 euro494,07 euro
tussen 14 en 20 dagen411,60 euro329,38 euro
tussen 7 en 13 dagen205,80 euro164,69 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 september 2021Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer839,65 euro671,94 euro
tussen 21 en 27 dagen629,74 euro503,95 euro
tussen 14 en 20 dagen419,83 euro335,97 euro
tussen 7 en 13 dagen209,92 euro167,98 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 januari 2022Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer856,45 euro685,38 euro
tussen 21 en 27 dagen642,34 euro514,03 euro
tussen 14 en 20 dagen428,23 euro342,69 euro
tussen 7 en 13 dagen214,12 euro171,35 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro


Vanaf 1 maart 2022Met gezinslastZonder gezinslast
28 dagen of meer873,58 euro699,09 euro
tussen 21 en 27 dagen655,19 euro524,32 euro
tussen 14 en 20 dagen436,79 euro349,54 euro
tussen 7 en 13 dagen218,40 euro174,77 euro
Minder dan 7 dagen0 euro0 euro

Opgelet: De cumul met een vervangingsinkomen is voor alle zelfstandigen slechts toegestaan op voorwaarde dat de som van de voorziene financiële uitkering van het overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen per maand het bedrag van de voorziene financiële uitkering niet overschrijdt. In geval van overschrijding zal het bedrag van de voorziene financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voor dit type overbruggingsrecht moet er voor elke onderbrekingsperiode opnieuw een aanvraag worden ingediend door de aanvrager, met het noodzakelijk attest. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de maand ligt waarvoor zij de aanvraag indienen.

Vraag uw overbruggingsrecht zorg/quarantaine aan

Overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling

Dit type overbruggingsrecht is gericht op een tijdelijke steunmaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die als gevolg van de crisis met een aanzienlijk omzetverlies worden geconfronteerd gedurende de periode van 1 januari 2021 t.e.m. 31 maart 2022, ongeacht de sector waarin zij actief zijn. 

 • Van 1 januari 2021 t.e.m. 30 september 2021 moet een daling van het omzetcijfer van 40% aangetoond worden en moet de zelfstandige voldoen aan de andere voorwaarden die hieronder te vinden zijn.
 • Van 1 oktober tot en met 30 november 2021 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 65% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.
 • Van 1 december tot en met 31 maart 2022 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 40% die moet worden aangetoon om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.


Voorwaarden overbruggingsrecht omzetdaling

Deze maatregel is onderworpen aan volgende voorwaarden: 

 • Voor de maanden januari tot en met september 2021 moet er een omzetdaling van 40% worden aangetoond tussen de kalendermaand die voorafgaat aan de maand van de aanvraag in vergelijking met dezelfde kalendermaand in 2019. Het verband tussen het omzetverlies en de COVID19-crisis moet duidelijk worden aangetoond.
 • Voor de maanden van oktober tot en met 30 november 2021 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 65% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.
 • Voor de maanden van oktober tot en met 31 maart 2022 is er aanpassing van het percentage voor de omzetdaling naar 40% die moet worden aangetoond om recht te hebben op dit type overbruggingsrecht.


Bedragen

De zelfstandigen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen aanspraak maken op volgende bedragen* (behoudens een eventueel cumulatieplafond):

Volledige uitkering per maand:

 • zonder gezinslast:  1.398,17 euro
 • met gezinslast: 1.747,16 euro

Halve uitkering per maand:

 • zonder gezinslast:  699,09 euro
 • met gezinslast: 873,58 euro

*Bedragen op 1 maart 2022

Voor een aanvraag ingediend in februari 2021, moet de omzet in januari 2021 met 40% gedaald zijn ten opzichte van januari 2019.


Uitzonderingen

Sommige uitzonderingen op dit principe kunnen echter op restrictieve wijze aanvaard worden:

 • Voor starters of personen van wie de omzet abnormaal laag lijkt door overmacht, kan de eerste volledige maand volgend op de kalendermaand in aanmerking worden genomen. Voorbeeld: een zelfstandige wil een aanvraag indienen voor maart 2021, maar is pas sinds 15 mei 2019 belastingplichtig. Hij moet de cijfers van februari 2021 en juni 2019 met elkaar vergelijken.
 • Als door de toepassing van deze uitzondering een kalendermaand vanaf maart 2020 als referentiemaand wordt beschouwd, kunnen een businessplan/prognoses/ramingen als ondersteunend bewijsmateriaal dienen om, zo nodig, de daling van de omzet met 40% vast te stellen.


Voorbeeld A

Een zelfstandige wil een aanvraag indienen voor maart 2021, maar is pas sinds 1 april 2020 belastingplichtig. In principe zou de maand april 2020 in aanmerking moeten worden genomen. Er kan echter een uitzondering worden gemaakt als de zelfstandige de omzetdaling kan aantonen door middel van een onderbouwd businessplan/raming of een prognose van de verwachte omzet.


Voorbeeld B

Een zelfstandige is sinds oktober 2020 actief. Hij wenst, in februari 2021, de tijdelijke crisismaatregel omwille van omzetdaling te verkrijgen. Als hij effectief zijn bijdragen voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 betaald heeft, voldoet hij aan deze voorwaarde.


De aanvraag moet voor elke maand opnieuw worden ingediend met de vereiste omzetcijfers.

Uiterste data om de aanvraag te doen: 

 • Voor juli, augustus en september 2021: 31 maart 2022
 • Voor de maanden oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor januari, februari en maart 2022: 30 september 2022
Vraag uw overbruggingsrecht omzetdaling aan

Overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen onderbreking vanaf oktober 2021

Deze maatregel behelst een tijdelijke crisismaatregel voor alle zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die gedwongen waren hun zelfstandige activiteit volledig te onderbreken in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 wegens de maatregelen van de overheid.


Voorwaarden overbruggingsrecht gedwongen sluiting

In de maanden oktober, november en december 2021 en in januari, februari en maart 2022 kom je in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in geval van gedwongen onderbreking als je aan volgende twee voorwaarden voldoet:

 1. Je zelfstandige activiteit wordt rechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen van de overheid. Je komt niet in aanmerking als je activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van die van een rechtstreeks betrokken zelfstandige.
 2. Als gevolg van deze sluitingsmaatregelen ben je gedwongen je zelfstandige activiteit volledig stop te zetten. Je komt niet in aanmerking als je jouw activiteiten gedeeltelijk voortzet, ook al is dat in de vorm van een take-away of een 'click and collect'.

Er geldt geen minimumperiode voor de onderbreking gedurende de kalendermaand, maar de dagen moeten wel opeenvolgend zijn.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in geval van omzetdaling aanvragen, als aan alle voorwaarden voor de toekenning van dit overbruggingsrecht is voldaan.


Bedragen

De uitkering varieert naargelang je wel of niet personen ten laste hebt en afhankelijk van de duur van de gedwongen onderbreking.

Als je minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per maand gesloten bent, wordt de uitkering waarop je recht hebt, verlaagd.


November 2021

Onderbreking van minder dan 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast839,65 euro419,83 euro
Zonder gezinslast671,94 euro335,97 euro


Bedragen vanaf december (dubbele uitkering)


Onderbreking van minstens 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast3.358,62 euro1.679,31 euro
Zonder gezinslast2.687,74 euro1.343,87 euro

Onderbreking van minder dan 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast1.679,31 euro839,65 euro
Zonder gezinslast1.343,87 euro671,94 euro


Bedragen vanaf januari 2022 (dubbele uitkering)


Onderbreking van minstens 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast3.425,80 euro1.712,90 euro
Zonder gezinslast2.741,50 euro1.370,75 euro

Onderbreking van minder dan 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast1.712,90 euro856,45 euro
Zonder gezinslast1.370,75 euro685,38 euro


Bedragen vanaf maart 2022 (dubbele uitkering)


Onderbreking van minstens 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast3.494,32 euro1.747,16 euro
Zonder gezinslast2.796,34 euro1.398,17 euro

Onderbreking van minder dan 15 dagen


Volledige uitkeringHalve uitkering
Met gezinslast1.747,16 euro873,58 euro
Zonder gezinslast1.398,17 euro699,09 euro

Uiterste aanvraagdata

 • Voor oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor januari, februari en maart 2022: 30 september 2022

Overbruggingsrecht m.b.t. gedwongen onderbreking van januari t.e.m. september 2021

Als je jouw zelfstandige activiteit in de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021 gedwongen hebt moeten staken wegens maatregelen van de overheid, kan je in geval van gedwongen sluiting recht hebben op een uitkering op grond van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Het bedrag is het dubbele van het bedrag van de klassieke uitkering van het overbruggingsrecht.


Opgelet: je kan geen aanspraak meer maken op de maanden januari tot en met juni 2021. Alleen de maanden juli, augustus en september 2021 komen nog in aanmerking tot en met 31 maart 2022, de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag.


Voorwaarden


Periode van 1 juli tot en met 30 september 2021:

 1. Je zelfstandige activiteit wordt rechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen van de overheid, en daardoor ben je gedwongen je zelfstandige activiteit volledig stop te zetten. Je komt rechtstreeks in aanmerking voor het dubbele overbruggingsrecht. Er is dus geen minimum onderbrekingsperiode.
 2. Je zelfstandige activiteit hangt hoofdzakelijk (voor minstens 60%) af van een zelfstandige activiteit zoals aangehaald in het vorige punt, maar alleen op voorwaarde dat je jouw zelfstandige activiteit volledig stopzet tijdens de periode van gedwongen onderbreking als gevolg van de sluitingsmaatregelen van de overheid.

Wie niet voldoet aan deze voorwaarden kan een beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht m.b.t. omzetdaling, als aan alle voorwaarden voor de toekenning van dit overbruggingsrecht is voldaan.


Bedragen


Volledige uitkering


Vanaf 1 juli 2021:

 • 2.635,04 euro per maand als je geen personen ten laste hebt;
 • 3.292,76 euro per maand als je personen ten laste hebt;


Vanaf 1 september 2021:

 • 2.687,74 euro per maand als je geen personen ten laste hebt;
 • 3.358,62 euro per maand als je personen ten laste hebt;


Gedeeltelijke uitkering


Vanaf 1 juli 2021:

 • 1.317,52 euro per maand als je geen personen ten laste hebt;
 • 1.646,38 euro per maand als je personen ten laste hebt;


Vanaf 1 september 2021:

 • 1.343,87 euro per maand als je geen personen ten laste hebt;
 • 1.679,31 euro per maand als je personen ten laste hebt;
Heb je verdere vragen omtrent het overbruggingsrecht?

Contacteer onze experten