Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bosbouwsector getroffen door slecht weer: welke oplossingen zijn er voor zelfstandigen?

Sinds eind oktober 2023 hebben veel zelfstandigen in de bosbouwsector te kampen met ernstige financiële problemen als gevolg van bijzonder natte weersomstandigheden.

20 maart 2024

Aan de ene kant verbieden boseigenaren of beheerders de toegang tot het bos en aan de andere kant stoppen bosaannemers en -exploitanten uit eigen beweging met hun werk omdat het door dergelijke weersomstandigheden onmogelijk is om met machines te werken zonder schade aan de grond te veroorzaken.

Welke oplossingen?

Uitstel van betaling

Elke zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner in de bosbouw- en houtkapsector kan uitstel aanvragen op voorwaarde dat :

 • de onderneming ingeschreven staat met een NACE code die begint met 02 (bosbouw en de exploitatie van bossen)
 • de economische activiteit moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de aanhoudende regen EN/OF is getroffen door andere economische problemen die wegen op de sector (verminderde vraag naar hout).

Beoogde bijdragen

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2024 maar niet voor de regularisatiebijdragen.

 • De bijdragen van 01/2024 moeten uiterlijk op 31/03/2025 betaald zijn;
 • De bijdragen van 02/2024 moeten uiterlijk op 30/06/2025 betaald zijn;
 • De bijdragen van 03/2024 moeten uiterlijk op 30/09/2025 betaald zijn;
 • De bijdragen van 04/2024 moeten uiterlijk op 15/12/2025 betaald zijn.

Deze maatregel geldt NIET voor reeds betaalde bijdragen.

Hoe kun je van deze maatregel aanvragen?

De aanvraag kan ingediend worden via mail/brief:

 • Voor 25/03/2024 uitstel te bekomen voor 1-2-3-4/2024
 • Voor 15/06/2024 uitstel te bekomen voor 2-3-4/2024
 • Voor 15/09/2024 uitstel te bekomen voor 3-4/2024
 • Voor 15/12/2024 uitstel te bekomen voor 4/2024

In de aanvraag moeten volgende inlichtingen opgenomen zijn:

 • De naam + voornaam en woonplaats van betrokkene
 • De naam en het adres van de uitbatingszetel
 • Het ondernemingsnummer
 • Bewijsstukken (een duidelijke uitleg, verklaring op eer met duidelijke toelichting, ondersteunende bewijstukken)

Wat zijn de gevolgen voor het recht op uitkeringen?

Geen enkele invloed op:

 • Het recht op gezinsbijslagen
 • Het recht op pensioen
 • De gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
 • Uitkeringen overbruggingsrecht, moederschapshulp, vaderschaps- en geboorte-uitkering, en mantelzorg

Indien de sociale bijdragen niet betaald zijn binnen de voorziene termijnen verliest betrokkene het voordeel van het uitstel. De uitkeringen zullen beschouwd worden als ten onrechte betaald en zullen moeten worden teruggevorderd. 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen uit de sector van de bosbouw of bosuitbating die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de aanhoudende regen of andere economische redenen, zullen een vermindering kunnen vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2024.

Aanvraag formulier

Vrijstelling

Gewone aanvraag tot vrijstelling mogelijk en dit voor de vier kwartalen 2024. 

Het formulier is beschikbaar op deze pagina.