Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wijzigen van statuut

Als u van zelfstandige in bijberoep wenst over te gaan naar zelfstandige in hoofdberoep, wanneer gaat deze wijziging van categorie dan in? Wat zijn de gevolgen van deze wijziging van categorie?

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2022

Wanneer zal uw categoriewijziging in werking treden?

Bij overgang van de uitoefening van de zelfstandige activiteit in bijberoep naar hoofdberoep, treedt de onderwerping in hoofdberoep in werking op de 1ste dag van het kwartaal waarin het evenement plaatsvindt.

Voorbeeld: u zet de uitoefening van uw loontrekkende activiteit stop op 20 februari 2022: u bent onderworpen in hoofdberoep vanaf 1 januari 2022.

Bij overgang van de uitoefening van de activiteit in hoofdberoep naar die in bijberoep, treedt de onderwerping in bijberoep slechts in werking op de 1ste dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de nieuwe activiteit aangevat werd.

Voorbeeld: u oefent een activiteit van boekhouder in hoofdberoep uit en op 20 februari 2022 vat u, ter aanvulling op die activiteit, een loontrekkende activiteit aan: de onderwerping in bijberoep zal op 1 april 2022 gebeuren.

Wat zijn de gevolgen van zo'n categoriewijziging?

De sociale bijdragen worden berekend op basis van het beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf. Zolang deze beroepsinkomsten niet gekend zijn, zal het sociale verzekeringsfonds voorlopige sociale bijdragen berekenen op basis van de geïndexeerde beroepsinkomsten van drie jaar geleden.

Meer info over deze 'voorlopige' sociale bijdragen: klik hier.