Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voortgezette verzekering

Indien u uw rechten inzake kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen wenst te behouden nadat u gestopt bent met uw zelfstandige activiteit, kan u de voorgezette verzekering aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 9 februari 2022

Voorwaarden

  • Minstens een jaar als zelfstandige gewerkt hebben
  • Uw activiteit volledig stopgezet hebben
  • Uw sociale bijdragen betalen

Aanvraag

U kunt de voortgezette verzekering aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet! Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren.

De voortgezette verzekering is mogelijk:

  • Gedurende twee jaar als u de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt heeft op het ogenblik van de stopzetting van uw activiteit.
  • Tot de pensioenleeftijd als u reeds 60 jaar was op het ogenblik waarop uw activiteit is stopgezet