Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Waarom je sociale bijdragen op tijd betalen een goed idee is

Het einde van het jaar nadert! Wat riskeer je als je je sociale bijdragen te laat betaalt?

24 november 2023

Bij een laattijdige betaling (behalve bij aanvraag betalingsuitstel voor 2024) worden de sociale bijdragen aan het eind van het jaar verhoogd met 3% per kwartaal en met 7% over het totale onbetaalde bedrag.

Dit betekent een totale stijging van 10%!

Betaal dus zeker je sociale bijdragen op tijd om deze verhoging te vermijden!

Bijdragen worden geacht betaald te zijn op de datum waarop het bedrag op de rekening van ons sociaal verzekeringsfonds Integrity binnenkomt. De datum waarop je de betaling verricht is niet geldig.

Houd dus ook rekening met feestdagen en bankholidays die uw betaling kunnen vertragen.

💡 Betalen via domiciliëring.

Hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van mijn VAPZ?

VAPZ-bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar indien je alle in het jaar 2023 verschuldigde sociale bijdragen volledig betaald hebt.

⚠ Als je voor 2023 van een vrijstelling sociale bijdragen geniet, kan je je VAPZ-bijdragen niet fiscaal aftrekken.

 

Meer info over VAPZ hier