Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Niet-therapeutische zorgen in 2022 onderworpen aan btw

Alleen voor therapeutische behandelingen zal er vanaf 1 januari 2022 nog een btw-vrijstelling gelden.

27 januari 2022

Alleen therapeutische behandelingen btw-vrijgesteld vanaf 2022

Er zijn sinds 1 januari 2022 twee voorwaarden om aan de btw-vrijstelling te voldoen:

  1. Het betreft een handeling met een therapeutisch doel
  2. Die uitgevoerd wordt door een zorgverstrekker, beoogd door het btw-Wetboek

De vrijstelling geldt dus niet meer uitsluitend voor beoefenaars van gereglementeerde medische of paramedische beroepen. Zorgverleners met een gelijkwaardige kwalificatie door een aangepaste opleiding zullen eveneens van de vrijstelling kunnen genieten.

De medische verzorging doelt op diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. Hier is duidelijk een therapeutisch doel.

Echter dit moet niet noodzakelijkerwijs bijzonder strikt genomen worden. Medische diensten voor preventiedoeleinden vallen bijvoorbeeld ook onder de vrijstelling.

Puur esthetische ingrepen die als enig doel hebben om het uiterlijk te verbeteren, komen niet aanmerking voor de vrijstelling, in tegenstelling tot esthetische ingrepen ter behandeling of verzorging van personen die als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking, een esthetische ingreep moeten ondergaan.

De vraag of een bepaalde behandeling of ingreep al dan niet een therapeutisch doel heeft moet geval per geval beoordeeld worden.

Het is de medische beroepsbeoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die in eer en geweten oordeelt of een medische behandeling een therapeutisch doel dient.

Activatie of wijziging btw

De FOD Financiën vraagt een aangifte 604A of 604B uiterlijk tegen 31 januari 2022 in te dienen. Men heeft dus een maand extra de tijd gekregen om de aangifte te doen. In geval van een indiening na 31 januari 2022 zijn de gebruikelijke geldboetes van toepassing. 

Securex helpt u graag verder bij deze administratieve formaliteit.

Bron

Nieuws