Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Coronavirus 2022 - steunmaatregelen

Het is niet langer mogelijk om deze maatregelen aan te vragen

De coronaviruscrisis blijft gevolgen hebben voor veel zelfstandigen. Daarom is besloten de steunmaatregelen in 2022 te verlengen.

21 januari 2022

Uitstel van sociale bijdragen

Deze maatregel is niet langer van toepassing.

Voor wie?

Voor elke zelfstandige, ongeacht de bijdragecategorie waartoe hij/zij behoort, die moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de strijd tegen het coronavirus.  

Beoogde bijdragen

Dankzij het uitstel van betaling:

 • De voorlopige sociale bijdrage 01/2022 zullen moeten betaald worden voor 31/03/2023
 • De regularisatiebijdragen 2018,2019 et 2020 die vervallen op 31/03/2022 zullen moeten betaald worden voor 31/03/2023

Deze maatregel is niet van toepassing op reeds betaalde bijdragen.

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren voor 15/03/2022.

De zelfstandige moet een schriftelijke aanvraag indienen met vermelding van volgende gegevens:

 1. Naam, voornaam en woonplaats van betrokkene
 2. Naam en zetel van zijn bedrijf
 3. Het ondernemingsnummer
 4. Indien gesloten sector: in de aanvraag moet de sector die getroffen wordt door de sluitingsmaatregel worden aangegeven.
 5. Indien hij/zij niet in zo een sector actief is maar een aanzienlijk omzetverlies lijdt ingevolge de coronaviruscrisis: de aanvraag moet vergezeld worden van de noodzakelijke bewijsstukken die een omzetdaling van 40% aantonen dit ten opzichte van het 4/2021 met deze van 4/2019. (B.T.W-aangifte) 
 6. De zelfstandige moet het verband tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis duidelijk motiveren

Een loutere gewone aanvraag om betalingsuitstel te verkrijgen volstaat niet.  Deze aanvraag moet gemotiveerd zijn overeenkomstig de hierboven vermelde richtlijnen. 

Rechten

Alle rechten op uitkeringen blijft behouden. 

Indien de begunstigde van de maatregel de bijdragen niet volledig heeft betaald op de uiterste datum, verliest de zelfstandige het voordeel van het uitstel.  Dit verhindert hen natuurlijk niet om ten persoonlijke titel de toepassing van artikel 48 A.R.S. aan te vragen. .  Eventuele betaalde uitkeringen moeten worden teruggevorderd door de uitbetalende organisaties (fonds, mutualiteit of FPD) .

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zie 'Vermindering van de voorlopige bijdragen'

Aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Voor wie?

Alleen zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht is of zelfstandigen die zwaar getroffen worden (groot omzetverlies) kunnen een vereenvoudigd aanvraagformulier indienen. 

De starters zullen opnieuw een wachttijd van 4 kwartalen moeten respecteren. Aanvraag kan pas gebeuren indien hij/zij vier opeenvolgende kwartalen actief is, tenzij de activiteit stopgezet werd vooraleer hij/zij gedurende vier opeenvolgende kwartalen onderworpen geweest is.

Vrijstelling mogelijk tot 31/03/2023.

Beoogde bijdragen

 • De voorlopige sociale bijdragen 01/2022
 • De regularisatie bijdragen 2018, 2019 en 2020 vervallen op 31/03/2022

In functie van hun situatie moeten betrokkenen in hun aanvraagformulier noodzakelijk de volgende elementen aanduiden: 

 • Indien actief zelfstandige in een sector die nog verplicht gesloten is ten gevolge van de sluitingsmaatregel 
 • Indien er een groot omzetverlies is:  toevoegen van de noodzakelijke bewijsstukken die aantonen dat er minstens een omzetdaling is van 40% tussen 4/2021 en deze van 4/2019  (B.T.W.-aangifte) en het verband aantonen tussen de daling van het omzetcijfer en de COVID-19 crisis.
Coronavirus